Już w najbliższą niedzielę 6 października odbędzie się druga edycja Europejskich Dni Ptaków w Parku Radolińskich w Jarocinie. Spacer rozpocznie się o godzinie 15.00 - sprzed wejścia do pałacu.

Podczas Europejskich Dni Ptaków ludzie w różnym wieku i różnych zawodów co roku, w pierwszy weekend października, obserwują ptaki pod okiem ornitologów. Uczą się rozpoznawać gatunki i dowiadują się o potrzebie ich ochrony. Dzieje się to w okresie intensywnych wędrówek ptaków z lęgowisk na zimowiska, które przypominają nam o potrzebie ich międzynarodowej ochrony. Akcję koordynuje międzynarodowa organizacja BirdLife International.

Muzeum Regionalne w Jarocinie zaprasza na spacer po jarocińskim Parku Radolińskich śladami ptaków, które tu występują. Spotkanie poprowadzi jarociniak Edward Tomaszczyk z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. - Pan Edward zna chyba wszystkie drzewa i występujące w nich dziuple w jarocińskim parku. Niemal każdego dnia prowadzi obserwacje, więc z pewnością w niedzielę podzieli się wieloma cennymi spostrzeżeniami - mówi zastępca burmistrza Robert Kaźmierczak. - Kto posiada, warto aby zabrał lornetkę, która pomoże w podglądaniu ptaków - dodaje.

Przed rokiem podczas podobnego spaceru udało się dostrzec kawki, gawrony, kruki, gołębie miejskie, kowaliki, kaczki krzyżówki, szpaki, dzięcioły duże, sikory bogatki, grzywacze. W czerwcu br. inny jarociński miłośnik ptaków Marcin Horbacz „upolował” aparatem fotograficznym puszczyka (Strix aluco), jednego z dziesięciu lęgowych gatunków sów w Polsce. Dzięki przeprowadzonym nocnym nasłuchom okazało się, że sowy odniosły spory sukces lęgowy, dochowując się czterech podlotów.

Rok temu uczestnicy spaceru dowiedzieli się też, że jednym z sygnatariuszy podpisanej w 1902 r. w Paryżu "Konwencji o ochronie ptaków pożytecznych dla rolnictwa" był jarociniak. Obok przedstawicieli prezydenta Republiki Francuskiej, cesarza Austrii, królów Belgii, Portugalii, Szwecji i Norwegi konwencję podpisywał też reprezentujący Cesarstwo Niemieckie Hugo von Radolin, wówczas pruski ambasador w Paryżu, właściciel dóbr w Jarocinie.


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia