Tradycją Publicznego Przedszkola w Witaszycach jest organizowanie w pierwszej połowie października dożynek przedszkolnych.

Jesteśmy przedszkolem wiejskim, dlatego naszym zadaniem jest także kultywowanie ludowych tradycji, podczas ktorych uczymy dzieci szacunku do chleba oraz ciężkiej pracy rolnika. Program imprezy zawierał część obrzędową połączoną z wniesieniem chleba oraz artystyczną, w której nie zabrakło tradycyjnych tańców ludowych takich jak "Trojak" czy "Grozik". Uroczystość uświetniła obecność zaproszonych gości: sołtysa Witaszyc  oraz Witaszyczek, emerytowanych pracowników przedszkola, kierownika Biblioteki Publicznej w Witaszycach oraz rodziców. Po części artystycznej wszyscy razem biesiadowali przy dożynkowym stole. W tym roku szkolnym dożynki przygotowały oddziały IV i V pod opieką nauczycielek Danuty Wesołek i Marzeny Zawisły.

      

 

 


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia