Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej przy Fundacji im. Królowej Polski Św. Jadwigi zapraszana na Dni Ekonomii Społecznej oraz kończący to przedsięwzięcie Wielki Kiermasz Świąteczny Ekonomii Społecznej, którzy odbędzie się 29 i 30 listopada w Ostrowskim Centrum Kultury.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej przy Fundacji im. Królowej Polski Św. Jadwigi działa na terenie subregionu kaliskiego już od początku 2013 roku. Chcąc podsumować ten rok działań na rzecz ekonomii społecznej Fundacja wraz z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu organizuje Dni Ekonomii Społecznej, które odbędą się w dniach28-30 listopada br. w Ostrowskim Centrum Kultury. Dni Ekonomii Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim zostały objęte patronatem Prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego oraz Starosty Powiatu Ostrowskiego.

Będzie to prawdziwe święto podmiotów ekonomii społecznej, zaangażowanych samorządowców,  przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji rynku pracy. Jego celem jest zaprezentowanie mieszkańcom Ostrowa Wlkp. i okolic szerokiej gamy produktów i usług, jakie oferują podmioty ekonomii społecznej takie, jak zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej i spółdzielnie socjalne.

Drugim aspektem Dni Ekonomii Społecznej jest ich edukacyjny charakter i stąd zaproszenie wystosowane do samorządów, organizacji pozarządowych i instytucji rynku pracy. Reprezentanci instytucji mogą liczyć na poszerzenie swojej wiedzy w zakresie ekonomii społecznej, a także doradztwo ekspertów OWES. Odbędą się liczne warsztaty, bloki informacyjno-szkoleniowe, debata oraz konferencja plenarna z udziałem Dyrektora Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Krzysztofa Więckiewicza, podczas której wręczone zostaną certyfikaty „Zakup Prospołeczny”. 

Zwieńczeniem Dni Ekonomii Społecznej będzie Wielki Kiermasz Świąteczny Ekonomii Społecznej, który odbędzie w piątek i sobotę (29 i 30 listopada). Podczas kiermaszu wszyscy mieszkańcy Ostrowa Wlkp. będą mogli zapoznać się z ofertą podmiotów ekonomii społecznej z subregionu kaliskiego i okolic, a także zakupić upominki, wspierając przy tym osoby niepełnosprawne. Nie zabraknie również słodkiego poczęstunku i kawy oraz licznych atrakcji dla zwiedzających. Wstęp na Wielki Kiermasz Świąteczny Ekonomii Społecznej w OCK jest bezpłatny.

Program Dni Ekonomii Społecznej. 

Dni Ekonomii Społęcznej - zaproszenie.  


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia