Większość odpadów, które każdy z nas zbiera w domach, można oddać do recyklingu i nadać im nowe życie: z odpadów zielonych możemy wyprodukować kompost, ze stłuczki szklanej poddanej recyklingowi otrzymamy nowe opakowania szklane, a butelki plastikowe PET można przerobić na nici, z których powstaną ubrania. Skoro wszystko mamy segregować, co zatem powinno znaleźć się w koszu na odpady zmieszane?

Istnieją jednak takie odpady, z których już nic nie da się wytworzyć. Są to na przykład: pampersy, opakowania po chipsach, zużyte środki higieniczne, chusteczki nawilżające, zabrudzony i zatłuszczony papier, paragony, papier po pieczeniu, mięso i kości, odchody zwierząt domowych, trociny itp.

Cenne surowce zostają oddzielone, ale…

Zastanawialiście się kiedyś, co się dzieje z tego rodzaju odpadami? Gdy odpady zmieszane trafią na instalację ZGO WCR są rozsortowywane. Bardzo często zdarza się, że w odpadach zmieszanych można znaleźć cenne surowce nadające się do recyklingu, wtedy na linii sortowniczej odpady te są wybierane przez pracowników, jednak nie są one już tak dobrej jakości jak te, zebrane w sposób selektywny w domach. 

Co z odpadem resztkowym?

Po wybraniu wszystkich odpadów nadających się do recyklingu, zostaje nam odpad resztkowy, którego nie można ponownie przetworzyć. Jednakże nie jest tak, że wędruje on bezpośrednio na składowisko. Co się z nim dzieje? Otóż, ze względu na fakt, iż jest to frakcja wysokokaloryczna (frakcja, której nie można składować) – musimy ją w odpowiedni sposób zagospodarować. Wykorzystuje się ją jako paliwo alternatywne tzw. RDF. Odbiorcami takiego materiału mogą być np. cementownie i elektrownie, które używają tych odpadów do zasilania energetycznego swoich zakładów, poprzez ich spalanie w specjalnych piecach z wyspecjalizowanymi filtrami kominowymi.

Nic się nie marnuje!

Nasze odpady resztkowe - RDF, stosowane jako paliwo alternatywne wobec węgla, zmniejszają zanieczyszczenia środowiska i emisję CO2. Ponadto, RDF stosowane jako zamiennik węgla kamiennego i mazutu, ma dodatkowy atut – jest to paliwo praktycznie pozbawione siarki, dzięki czemu zakłady używające paliwa RDF nie emitują siarki do atmosfery i nie zanieczyszczają środowiska.  Jak widzicie - nic z waszych odpadów nie może się zmarnować!


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia