- Inwestowanie 50 mln zł na dostosowanie terenu rolnego w centrum miasta na teren inwestycyjny, gdzie mógłby powstać uciążliwy przemysł - to byłby szczyt samorządowej ignorancji i nieodpowiedzialności wobec mieszkańców – podkreśla burmistrz Jarocina Adam Pawlicki. Faktu tego nadal zdają się nie rozumieć radni opozycji w Radzie Miejskiej, którzy trwają przy swoim do tego stopnia, że straszą samorząd skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego i narażeniem gminy na poniesienie kosztów.

Czy opozycyjni radni Gminy Jarocin są w stanie zagwarantować, że w centrum miasta nie powstanie uciążliwy przemysł? Nie, bo na taką gwarancję nie pozwala prawo. Czy są w stanie podać źródło finansowania – 50 mln zł kosztów, które trzeba by ponieść, by dostosować grunt rolny do możliwości inwestycyjnych…? Pytań jest znacznie więcej. Póki co, radni opozycji nie udzielają na nie odpowiedzi.

Gwarancją na to, że w centrum Jarocina nie powstanie uciążliwy przemysł jest pozostawienie gruntu w stanie prawnym, jaki jest teraz, czyli jako gruntu rolnego. Za takim rozwiązaniem stoi burmistrz Jarocina Adam Pawlicki. Włodarz gminy ogłosił w tej sprawie konsultacje społeczne. Mieszkańcy mogą wziąć w nich udział jeszcze do piątku – 28 sierpnia.

Jak podkreśla Adam Pawlicki, proponowane przez radnych dostosowanie terenu rolnego pod teren inwestycyjny wiąże się licznymi utrudnieniami dla mieszkańców i ogromnymi kosztami, które trzeba będzie ponieść z budżetu gminy. Główną konsekwencją byłaby konieczność wprowadzenia ruchu tranzytowego i ciężarowego na ulicy Maratońskiej i Konwaliowej. - Najpierw jednak trzeba by podjąć się realizacji kosztownej inwestycji - wydłużenia ul. Konwaliowej i budowy wiaduktu kolejowego – informuje burmistrz Jarocina. To nie jedyne koszty całej operacji, bo suma przekształcenia terenu rolniczego w przemysłowy – jak już wielokrotnie podkreślano -  może wynieść nawet 50 mln zł. Poza budową dróg składa się na niego także dozbrojenie pofałdowanego terenu rolniczego, poprzecinanego licznymi sieciami energetycznymi. Gdyby samorząd wygospodarował takie środki, wiązałoby się to ze znacznym ograniczeniem realizacji innych inwestycji na terenie gminy Jarocin w przyszłości.

Jeszcze przed zakończeniem konsultacji społecznych, w ramach których zbierane są opinie mieszkańców dotyczące przeznaczenia 42 ha gruntu w centrum Jarocina, grupa opozycyjnych radnych, poprzez kancelarię prawną z… Chorzowa, wzywa samorząd do zaprzestania rozpowszechniania nieprawdziwych informacji. Jakich? Z pisma wynika, że grupa radnych opozycji nie chce lokalizować w centrum miasta przemysłu, tylko … inwestycje. Powołując się na obowiązujące studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Jarocin, radni zaprzeczają sami sobie. Dokument wskazuje bowiem przeznaczenie tego gruntu na lokalizację obiektów… produkcyjnych, składów i magazynów. Radni zdają się nie rozumieć tego, że gdyby w przyszłości uchwalony został plan zagospodarowania przestrzennego pod inwestycje, gmina będzie miała ograniczony wpływ na to, jaki ich rodzaj zostanie zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych w Jarocinie. Może to być np. dymiąca fabryka! Gwarancji nie ma.

Karta konsultacyjna (plik do wydruku)


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia