Renowacja ruin kościoła św. Ducha, budowa amfiteatru i zagospodarowanie terenu - rozpoczną się w lipcu. Obecnie prowadzone są tam prace geodezyjne.

Amfiteatr w nowej odsłonie

W miejscu zburzonego amfiteatru powstanie nowy, ale zbudowany w zupełnie innym stylu. Nie będzie dominował nad otoczeniem, ale wkomponuje się w przestrzeń zabytkowego parku. Nie będzie stałej sceny, która w nieistniejącym już obiekcie ulegała ciągłym aktom wandalizmu. Na potrzeby organizowanych wydarzeń w ciągu kilku godzin będą montowane podesty i zadaszenie. Koncepcja zielonego amfiteatru realizuje założenie „maksimum zieleni - minimum betonu”. Teren amfiteatru będzie wyposażony w system nawadniania, aby nawet w upalne lato utrzymywać w dobrym stanie nawierzchnie trawiaste. Obiekt zostanie oświetlony i objęty systemem monitoringu i nieodpłatnym dostępem do internetu.

Widownia amfiteatru i miejsce spotkań w miejscu dawnej sceny - to jedynie część całego projektu. Od ulicy Parkowej do Zamkowej, równolegle do alei grabowej, zostanie wybudowana droga pieszo-rowerowa z oświetleniem. Ta droga pozwoli na bezpieczną komunikację pieszą i rowerową od ulicy Poznańskiej (na wysokości kościoła św. Marcina docelowo powstanie przejście dla pieszych) z Os. 1000-lecia.

Renowacja ruin kościoła św. Ducha

W ramach zadania zostaną poddane konserwacji i zabezpieczeniu także ruiny 500-letniego kościoła św. Ducha. Będzie to wymagało wykonania wielu bardzo żmudnych prac polegających na hydroizolacji fundamentów, oczyszczaniu i zabezpieczeniu cegieł, przebudowie korony murów. Wokół murów powstaną ścieżki łączące się z układem komunikacyjnym amfiteatru i parku, a także z ulicami Zamkową i Parkową.

Roboty budowlane polegające na rewitalizacji, konserwacji, renowacji i adaptacji zabytkowego założenia pałacowo-parkowego w Jarocinie mają ruszyć w lipcu. Rozpoczną się od renowacji ruin kościoła św. Ducha oraz budowy amfiteatru wraz z nawierzchnią i zagospodarowaniem terenu (w tym murki i schody, drogi i utwardzenia, instalacje elektryczne, roboty ziemne, przyłącza instalacyjne). Zadania te są zgodne z  harmonogramem załączonym do umowy, zatwierdzonym zarówno przez wykonawcę, jak i inwestora. Obecnie przeprowadzane są prace geodezyjne. Planowany termin zakończenia - 30 kwietnia 2021 - przedmiotowej inwestycji nie jest zagrożony.

Nowa siedziba muzeum w Pałacu Radolińskich

Po wykonaniu remontu elewacji Pałacu Radolińskich, który odzyskał dawny blask, przyszedł czas modernizację jego wnętrz. Budynek zostanie przygotowany do urządzenia w nim ekspozycji stałej i przeniesienia zbiorów
Muzeum Regionalnego z ratusza. W prac zostanie wybudowana winda, odtworzona amfilada na parterze, wykonane nowe instalacje elektryczne i teleinformatyczne oraz klimatyzacja. Ponadto przeszklony zostanie podcień oraz wyremontowana część pomieszczeń piwnicy z przeznaczeniem na magazyny zbiorów. Prace te rozpoczną się w czerwcu 2020 roku. Ekspozycja stała muzeum prezentująca historię i kulturę Ziemi Jarocińskiej powstanie w kolejnym etapie, którego początek zaplanowany został na drugą połowę tego roku. Zakończenie prac związanych z przeniesieniem siedziby muzeum planowane jest na drugą połowę 2021 roku.

 

Projekt pn. „Rewitalizacja i adaptacja zabytkowego założenia pałacowo – parkowego w Jarocinie” współfinansowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Poddziałanie 4.4.1 Inwestycje w obszar dziedzictwa kulturowego regionu w kwocie 7.484.483,00 PLN. Kwota stanowi 85% ze wszystkich kosztów kwalifikowanych projektu.

 

 

 

 


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia