Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin bierze udział w programie „ORANGE DLA BIBLIOTEK” prowadzonym przez Fundacje Orange. W ramach programu jarocińska biblioteka otrzymała dotację finansową w kwocie 9 132, 71 do wykorzystania w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

Dzięki otrzymanej dotacji pracownicy i użytkownicy biblioteki głównej i  wszystkich filii bibliotecznych   mają zapewniony darmowy dostęp do Internetu. Mieszkańcy  mają do dyspozycji  na terenie miasta i gminy  łącznie  28 stanowisk komputerowych z podłączonym Internetem.

Program zakłada wsparcie bibliotek poprzez podłączenie usługi dostępu do Internetu oraz refundację kosztów poniesionych w związku ze świadczeniem usługi. Celem programu Orange dla Bibliotek jest wspieranie rozwoju społeczeństwa  informacyjnego oraz wyrównywanie  szans  w dostępie do edukacji. Biblioteka w Jarocinie bierze udział w programie od 2010 roku.  W tym okresie wzięła udział w kampaniach informacyjnych:  „Biblioteka miejscem  bezpiecznego internetu” oraz   „Tydzień z Internetem”. Prowadziła i prowadzi kursy komputerowe,  kursy  z bankowości elektronicznej , udostępniła również e-lerningowy  kurs języka angielskiego. Z dotacji zakupione zostały także słuchawki oraz audiobooki  dla dzieci i  młodzieży.

Biblioteki zapraszają  mieszkańców  do korzystania z bezpłatnego Internetu w swoich placówkach.


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia