Aktualności

Burmistrz Jarocina ogłosił konkursy na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w roku 2016. Łącznie w projekcie budżetu gminy na rok 2016 na realizację zadań przez organizacje pozarządowe zabezpieczono kwotę ponad 20 mln zł, co oznacza, ze aż 14,8 % budżetu gminy będzie realizowane stowarzyszenia i fundacje założone i prowadzone przez mieszkańców gminy Jarocin. Dla porównania, ten sam wskaźnik dla większości gmin w Polsce wynosi 1%. Więcej

Zakończył się nabór wniosków w ramach programu ReGrantJarocin, realizowanego przez Fundację 750-lecia Jarocina, ze środków finansowych Gminy Jarocin. Mikrodotacje przyznano 16 organizacjom pozarządowym oraz grupom nieformalnym, działającym na rzecz mieszkańców naszej gminy. Wydano na ten cel 64 tys zł. Więcej

W miniony piątek odbyło się spotkanie konsultacyjne przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Jarocin. Jego celem było zebranie spostrzeżeń i propozycji do "Programu współpracy gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok", które w ocenie tych organizacji warto wprowadzić do kolejnej uchwały. Więcej

Przyznano kolejne mikrogranty w ramach projektu ReGrantJarocin, realizowanego przez Fundację 750-lecia Jarocina. Komisja konkursowa doceniła tym razem trzy organizacje pozarządowe i trzy grupy nieformalne, działające pod opieką patrona, którym przyznała mikrodotacje w wysokości od 4500 do 4800 zł. Więcej

Drużyna SuperW to wolontariusze Szlachetnej Paczki - ogólnopolskiego projektu realizowanego przez Stowarzyszenie "Wiosna", w którym darczyńcy przygotowują paczki dla wybranej przez siebie rodziny z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Chętni do pracy wolontariackiej w mogą zgłaszać się do końca września. Więcej

Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia