Aktualności

Przedstawiciele kilkunastu gmin należących do Porozumienia Międzygminnego uczestniczyło w szkoleniu dotyczącym nowych zasad selektywnej zbiórki odpadów, do której obliguje rozporządzenie Ministra Środowiska z końca ubiegłego roku. Szczególną uwagę poświęcono odpadom ulegającym biodegradacji. Spotkanie odbyło się dzisiaj w siedzibie Zakładu Gospodarki Odpadami sp. z o.o. w Jarocinie. Więcej

W minioną środę w Warszawie odbyła się debata "Rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w kontekście spełnienia unijnych wymagań". Podczas dyskusji eksperci próbowali znaleźć odpowiedzi na szereg pytań w tym zakresie, które nurtują samorządowców. Dobrymi jarocińskimi praktykami z zakresu gospodarki odpadami podzielili się podczas wydarzenia burmistrz Jarocina, Adam Pawlicki oraz zastępca burmistrza, Witosław Gibasiewicz. W debacie uczestniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, Sławomir Mazurek. Więcej

W Warszawie trwa debata "Rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w kontekście spełnienia unijnych wymagań". Podzczas dyskusji eksperci próbują znaleźć odpwiedzi na szereg pytań w tym zakresie, które nurtują samorządowców. Dobrymi jarocińskimi praktykami z zakresu gospodarki odpdami dzielą się podczas wydarzenia burmistrz Jarocina, Adam Pawlicki oraz zastępca burmistrza, Witosław Gibasiewicz. Więcej

Dzisiaj po raz ósmy obchodzony jest międzynarodowy „Dzień bez foliówek”. Rocznie w Europie zużywanych jest ponad 100 miliardów toreb jednorazowych. Większość z nich trafia na wysypiska, do spalarni odpadów lub wprost do środowiska, w tym wodnego. Torby te rozkładają się setki lat, wyrządzając ogromne szkody, szczególnie w środowisku morskim. Więcej

W Cielczy ma powstać jedna z najnowocześniejszych w Polsce oczyszczalni ścieków. Zastosowana tam innowacyjna technologia umożliwi pozyskiwanie surowców takich jak azot, fosfor i biogaz z wody pościekowej. Oczyszczalnia będzie miała możliwości bezpiecznego dla środowiska zagospodarowania osadów ściekowych wytwarzanych na terenie innych oczyszczalni funkcjonujących w regionie. Możliwość wspólnego zagospodarowania osadów ściekowych była jednym z tematów wczorajszego spotkania wójtów i burmistrzów z okolicznych gmin, którzy mają już doświadczenie we wspólnym zagospodarowaniu odpadów komunalnych pod szyldem Zakładu Gospodarki Odpadami sp. z o.o. w Jarocinie. Więcej

Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia