Aktualności

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Jarocinie realizuje projekt „Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Jarocin”. W jego ramach wykonanych zostanie 5 zadań, których łączny koszt wyniesie ponad 273 mln złotych. Najpotężniejszym przedsięwzięciem projektu będzie budowa Stacji Odzysku Surowców, realizowana na bazie, istniejącej w Cielczy, oczyszczalni ścieków. Więcej

3,4 km drogi z budową 3 nowych rond to kolejna wielomilionowa inwestycja, która już wkrótce realizowana będzie w Jarocinie! Tym razem samorząd gminy przebuduje ciąg ulic: Kasztanowa, Do Zdroju, Wrzosowa, Maratońska, Św. Ducha oraz Poznańska i Wojska Polskiego. To historyczna inwestycja, która upłynni ruch w centrum miasta i „przybliży” rynek do parku. Więcej

Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia