W piątek odbyła się uroczystość z okazji 65-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jarocinie.

W imieniu burmistrza Stanisława Martuzalskiego jubileuszowe życzenia zgromadzonym złożył wiceburmistrz Mikołaj Kostka. - Jako wieloletni pracownik i członek spółdzielni dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Jednocześnie wszystkim jej członkom pragnę przekazać gorące pozdrowienia, a kierownictwu i załodze - podziękowania za wkład pracy i troskę o dobre warunki życia mieszkańców - napisał w liście włodarz gminy. Radę Miejską w Jarocinie reprezentował podczas uroczystosci radny Ireneusz Lamprecht.
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Jarocinie powstała 27.08.1948 r. Początkowo SML-W zajmowała się administrowaniem budynkami należącymi do Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, położonymi przy ul. Kościuszki 20-28 i 51-67, ul. Dąbrowskiego 14.  Było to 15 domów z 94 mieszkaniami. Zostały one w 1960 r. przejęte na własność. W 10 lat od chwili powstania spółdzielnia rozpoczęła budowę pierwszego osiedla przy ulicy Traugutta, składającego się z 6 domów. Następnie z każdym kolejnym rokiem działalności ilość mieszkań się powiększała. Wybudowano kolejne domy i osiedla. Do największych osiedli należy Os. Konstytucji 3 Maja, na którym znajduje się 31 domów wielorodzinnych, a następnie Os. Kościuszki oraz os. przy ul. Sportowej.


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia