Aktualności

Przypominamy, że do 11 czerwca trwają konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej wyznaczającej tzw. obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji gminy Jarocin. W tym czasie wszyscy mieszkańcy gminy, ale też podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić działalność gospodarczą, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, stowarzyszenia i grupy nieformalne mogą składać uwagi i wnioski do projektu. To dla obszaru uznanego za zdegradowany i objętego rewitalizacją przewiduje się specjalne wsparcie finansowe, z którego będą mogli korzystać zarówno mieszkańcy, jak i działające tam firmy i organizacje. Więcej

Gmina Jarocin została zaproszona do udziału w konferencji „Informacja Przestrzenna nowym impulsem dla rozwoju lokalnego”, która odbędzie się 1 czerwca we Wrocławiu. Zespół ds. rewitalizacji JFPK Sp. z o.o. opracowujący Gminny Program Rewitalizacji na zlecenie gminy, zaprezentuje, w jaki sposób przy tworzeniu GPR-u wykorzystał systemy informacji przestrzennej. Jarociński samorząd jest jedynym z województwa wielkopolskiego, który został zaproszony do udziału w konferencji. Więcej

Jarociński rynek i ulice w centrum miasta, teren rozciągający się przy torach kolejowych od Al. Niepodległości, wzdłuż ulic Moniuszki, Nowej aż do ul. Powstańców Wielkopolskich, a także blokowiska na os. 1000-lecia i i przy ul. Kasztanowej to obszary, które mogą być uznane za zdegradowane i tam w pierwszej kolejności mogą być podjęte działania w ramach programu rewitalizacji. Więcej

W dzisiejszym wydaniu audycji "Samorządowy Jarocin" burmistrz Jarocina Adam Pawlicki mówi o realizacji innowacyjnego projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Jarocin" wartego 250 mln zł. Jego realizacja jest możliwa dzięki pozyskaniu przez gminną spółkę Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 128 mln zł unijnego dofinansowania. Więcej

Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia