Aktualności

Lider Zielonej Wielkopolski organizuje KONKURS DOBRE PRAKTYKI adresowany do beneficjentów PROW 2007-2013 w ramach Osi IV LEADER, z obszaru objętego działaniem, czyli teren 12 gmin członkowskich stowarzyszenia: Brodnicy, Dominowa, Jarocina, Jaraczewa, Mosiny, Krzykos, Książa Wlkp., Kórnika, Kotlina, Środay Wlkp., Śremu i Zaniemyśla. Więcej

Tego czy na terenie Jarocina zostaną powołane sołectwa, jeszcze nie wiemy. Sprawa utknęła w gąszczu przepisów prawa i trudno określić, kiedy nastąpi jej finał. Skutkiem całego sołeckiego zamieszania jest to, że w Jarocinie sześć osiedli zostało zniesionych i nie spełniają one zadań, jakie powinny realizować jako gminne jednostki pomocnicze. Więcej

Blisko 50-osobowa grupa rowerzystów wzięła udział w rajdzie "Śladami Stanisława Taczaka", który odbył się 29 września. Uczestnicy odwiedzili cmentarz w Mieszkowie i grób rodziców generała i zabytkowy dworek. Przy pomniku generała wykonano pamiątkowe zdjęcie. Rajd zakończył się w izbie pamięci, która mieści się w mieszkowskiej szkole podstawowej. Więcej

Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia