Aktualności

Zbliża się czas kontroli podatkowych, które będą przeprowadzali pracownicy Urzędu Miejskiego w Jarocinie. W tym roku w pierwszej kolejności sprawdzane będą urządzenia reklamowe, takie jak tablice reklamowe czy bilboardy, które w obowiązujących przepisach prawa definiowane są jako budowle i podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Więcej

1 marca wchodzą w życie nowe ustawy: prawo o aktach stanu cywilnego, ustawa o dowodach osobistych oraz ustawa o ewidencji ludności. Wprowadzają one zmiany, które mają ułatwić mieszkańcom załatwianie spraw w urzędach stanu cywilnego. Zmiany te będą korzystne dla klientów, ale w początkowym okresie funkcjonowania nowych rozwiązań czas załatwiania spraw może się wydłużyć. Więcej

Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia