Aktualności

18 grudnia między 10:00 a 14:00 w Jarocińskim Fundusz Poręczeń Kredytowych w Jarocinie odbędzie się spotkanie informacyjne - konsultacje indywidualne w związku z naborami wiosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” (PROW 2014-2020). Więcej

Trwa czwarta już edycja projektu „Zamienisz się?" Stowarzyszenia Jarocin XXI i druga projektu „Akademia Emocji” Fundacji Akademia Zmysłów. Oba projekty cieszą się ogromnym zainteresowaniem uczestników, osób niepełnosprawnych. W ramach działań oba podmioty organizują rehabilitację kilkoma metodami, terapię integracji sensorycznej, terapię pedagogiczną a także spotkania z psychologami. W projektach uczestniczą niepełnosprawne dzieci i młodzież oraz kilkunastu dorosłych zmagających się z chorobą stwardnienie rozsiane, zrzeszonych w Jarocińskim Oddziale Stowarzyszenia Sclerosis Multiplex w Krotoszynie. Oba projekty - „Zamienisz się?” i „Akademia Zmysłów” współfinansowane są ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Więcej

Przed tygodniem Zarząd Powiatu Jarocińskiego przekazał do konsultacji społecznych projekt uchwały, na mocy której organizacjom pozarządowym prowadzącym niepubliczne placówki, takie jak Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Jarocinie i Niepubliczny Młodzieżowy Dom Kultury "Olimp" Jarocinie odebrane zostaną dotacje na prowadzenie działalności. W konsekwencji 2,6 tys. dzieci i młodzieży pozbawione zostanie zajęć sportowych i kulturalnych, z których do tej pory nieodpłatnie korzystało. Więcej

Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia