Aktualności

Jeszcze w tym roku na terenie ZGO Sp. z o.o. – Wielkopolskiego Centrum Recyklingu w Jarocinie powstanie drugi zbiornik do magazynowania biogazu. - Drugi zbiornik zapewni jeszcze bardziej optymalne gromadzenie, a później spalanie biogazu w kogeneratorze, tak ażeby uzyskiwać energię elektryczną w tych dniach, czy w tych częściach dni, w których ta energia będzie najbardziej potrzebna dla naszego zakładu albo wtedy, kiedy będziemy mogli z jej sprzedaży uzyskać jak najlepsze ceny – podkreśla Witosław Gibasiewicz, prezes ZGO. Inwestycja, której koszt to ponad pół miliona złotych, wpisuje się w działania konsekwentnie realizowane przez jarocińskie ZGO, a które zmierzają do samowystarczalności energetycznej zakładu. Więcej

Z końcem czerwca w gminie Jarocin zakończył się pilotażowy program selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych kuchennych z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej. Akcja objęła swym zasięgiem wybrane ulice osiedli: Ługi, Ciświca, Kasztanowa/Bogusław i Polna. Na przestrzeni 3 tygodni rozdysponowano blisko 1000 pojemników z napisem BIO oraz zebrano w nich 10 ton odpadów. Mieszkańcy, ulic objętych pilotażem, z każdym dniem chętniej segregują BIO, o czym świadczy stały przyrost ilości odpadów, oddawanych w brązowych pojemnikach. Więcej

Kolejny samorząd przystąpił do porozumienia w sprawie wspólnego zagospodarowania odpadów komunalnych przez ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie - Wielkopolskie Centrum Recyklingu. Dokument w tej sprawie został podpisany wczoraj przez burmistrza Jarocina Adama Pawlickiego i burmistrza Środy Wielkopolskiej Piotra Mielocha. Od tej chwili w ramach porozumienia międzygminnego współpracuje 19 wielkopolskich samorządów. Więcej

Finansowanie i proces restrukturyzacji przedsiębiorstw na przykładzie Gminy Jarocin to temat wykładu, który zaprezentował podczas spotkania ze studentami ekonomii Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie, burmistrz Jarocina, Adam Pawlicki. Do podzielenia się wiedzą i 20-letnim doświadczeniem samorządowym zachęcili burmistrza Jarocina przedstawiciele władz konińskiej uczelni. Więcej

Nie milkną echa nagrody dla Zakładu Gospodarki Odpadami w Jarocinie, który otrzymał Puchar Recyklingu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kategorii “Edukacja recyklingowa”. Przedsiębiorstwo zostało docenione za mnogość i wyjątkowość działań edukacyjnych prowadzonych dla różnorodnych grup odbiorców, w tym m.in. za aktywną promocję selektywnej zbiórki odpadów podczas festiwalu w Jarocinie. O edukacji ekologicznej i współpracy z innymi samorządami w tym zakresie mówi w wywiadzie dla wydawnictwa PORTALKomunalny.pl Witosław Gibasiewicz - prezes ZGO w Jarocinie. Więcej

Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia