Aktualności

Blisko 70 grobów zinwentaryzowano w ramach prac wykopaliskowych wokół ruin kościoła św. Ducha w Jarocinie. - W większości są to groby osób dorosłych. Im bliżej murów kościoła, tym więcej znajdujemy pochówków w trumnach – informuje archeolog, Dariusz Andrzejczak. Prawdopodobnie pochodzą one z przełomu XVIII i XIX. Prace są prowadzone pod ścisłym nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu. Więcej

2 października 2016 r. Stowarzyszenie JAROCIN XXI organizuje autokarowy wyjazd krajoznawczo-edukacyjny do trzech parków stworzonych przez Petera Josepha Lenné: parku miejskego we Frankfurcie nad Odrą, parku Sudermann przy pałacu w Blankensee i do Parku Sanssouci w Poczdamie, uchodzącego za najwybitniejsze dzieło Lenné. Pałac i park Sanssouci należą do grupy pałaców i zespołów parkowych w Poczdamie i Berlinie wpisanych w 1990 na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Więcej

Muzeum Regionalne w Jarocinie organizuje cykl warsztatów fotograficznych, skupionych wokół dokumentacji rewitalizowanego Parku Miejskiego w Jarocinie. Prócz najważniejszych zasad warsztatu fotograficznego uczestnicy kursu poznają szereg sposobów planowania i przygotowania się do pracy w terenie w różnych warunkach pogodowych i klimatycznych. Więcej

Koncepcja grupy projektowej studioWarsztat z Poznania zwyciężyła w konkursie ogłoszonym przez gminę Jarocin na koncepcję architektoniczną zagospodarowania terenu między ulicami św. Ducha, Zamkową i Parkową oraz znajdującą się w parku aleją grabową. W jej ramach poznańska pracownia zaprojektowała amfiteatr krajobrazowy, wkomponowany w teren parku z ok. 1200 miejscami siedzącymi. Jak ocenił sąd konkursowy, koncepcja umiejętnie i racjonalnie łączy nowoczesne rozwiązania z historycznymi elementami parku i wpisuje się w projekt rewitalizacji zespołu pałacowo-parkowego. Więcej

Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia