Aktualności

ZGO Sp. z o. o w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu od lat służy mieszkańcom, obecnie już 19. gmin, należących do Porozumienia Międzygminnego. Nadrzędnym celem firmy pozostaje dbałość o środowisko naturalne. Teraz może się ona pochwalić nowym sukcesem w tej dziedzinie – w czerwcu tego roku pozytywnie przeszła audyt, dzięki czemu przyznano jej kolejny już certyfikat – ISO 45001. Więcej

Dostosowanie ruin kościoła św. Ducha na cele kulturalne – to kolejna inwestycja realizowana w ramach projektu Rewitalizacja, konserwacja, renowacja i adaptacja zabytkowego założenia pałacowo-parkowego w Jarocinie. Przedsięwzięcie, współfinansowane jest z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Lokalnego. Więcej

W Pałacu Radolińskich, realizowane są prace w ramach projektu „Rewitalizacja, konserwacja, renowacja i adaptacja zabytkowego założenia pałacowo-parkowego w Jarocinie”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz Gminy Jarocin. Remont przebiega równolegle z pracami związanymi z konserwacją i dostosowaniem ruin kościoła św. Ducha na cele kulturalne oraz budową „zielonego” amfiteatru połączoną z rewitalizacją części parku i stworzeniem ścieżki edukacyjnej. Więcej

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Jarocinie realizuje projekt „Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Jarocin”. W jego ramach wykonanych zostanie 5 zadań, których łączny koszt wyniesie ponad 273 mln złotych. Najpotężniejszym przedsięwzięciem projektu będzie budowa Stacji Odzysku Surowców, realizowana na bazie, istniejącej w Cielczy, oczyszczalni ścieków. Więcej

3,4 km drogi z budową 3 nowych rond to kolejna wielomilionowa inwestycja, która już wkrótce realizowana będzie w Jarocinie! Tym razem samorząd gminy przebuduje ciąg ulic: Kasztanowa, Do Zdroju, Wrzosowa, Maratońska, Św. Ducha oraz Poznańska i Wojska Polskiego. To historyczna inwestycja, która upłynni ruch w centrum miasta i „przybliży” rynek do parku. Więcej

Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia