Aktualności

Gmina Jarocin zabiega o pozyskanie środków norweskich, w związku z tym w ramach prac nad projektem „EOG Rozwój Lokalny” - 7 oraz 14 maja 2020 r. odbyły się dwie wideokonferencje z blisko 30 interesariuszami, mające na celu badanie fokusowe kluczowych podmiotów w sektorze publicznym, biznesu oraz organizacji pozarządowych, które są szczególnie istotne dla rozwoju miasta. Więcej

Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia