Aktualności

Odpady wielkogabarytowe to odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych, które ze względu na ponadnormatywne wymiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych pojemnikach i kontenerach na odpady. Odpady te stanowią niemałe wyzwanie dla większości mieszkańców w związku z ich dużymi rozmiarami oraz wagą. Poza tym, nie zawsze wiemy co z nimi zrobić i jak się ich pozbyć? Więcej

Najważniejszymi zmianami w systemie gospodarki odpadami, które zaczną obowiązywać tuż po wakacjach są m.in.: obowiązkowa segregacja odpadów, a także zmiana wysokości tzw. opłaty odpadowej. Nowe regulacje wynikają z konieczności dostosowania lokalnego regulaminu utrzymania czystości do znowelizowanej ustawy, która na wszystkie polskie samorządy nakłada kolejne obowiązki w zakresie gospodarki odpadami. Więcej

1 września zaczynają obowiązywać nowe zasady w gospodarce odpadami na terenie Gminy Jarocin. W ślad za nimi część mieszkańców oraz przedsiębiorcy muszą złożyć nowe deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zainteresowanych zapraszamy do Biura Obsługi Klienta. W celu usprawnienia obsługi mieszkańców od czwartku, 13 sierpnia funkcjonowanie BOK-u zostaje wydłużone do godz. 18.00. Więcej

ZGO Sp. z o. o w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu od lat służy mieszkańcom, obecnie już 19. gmin, należących do Porozumienia Międzygminnego. Nadrzędnym celem firmy pozostaje dbałość o środowisko naturalne. Teraz może się ona pochwalić nowym sukcesem w tej dziedzinie – w czerwcu tego roku pozytywnie przeszła audyt, dzięki czemu przyznano jej kolejny już certyfikat – ISO 45001. Więcej

Obowiązek segregacji odpadów, zmiany w odbiorze wielkogabarytów i elektroniki, zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów biodegradowalnych kuchennych, a także korekta wysokości tzw. opłaty odpadowej – to zmiany, które gmina Jarocin jest zobowiązana wprowadzić w życie jeszcze w tym roku. Nowe regulacje wynikają z konieczności dostosowania lokalnego regulaminu utrzymania czystości do znowelizowanej ustawy, która na wszystkie polskie samorządy nakłada kolejne obowiązki w zakresie gospodarki odpadami. O ostatecznym kształcie jarocińskiego regulaminu, który ma zacząć obowiązywać od 1 września, zdecydują radni miejscy podczas sesji w drugiej połowie czerwca. Więcej

Większość odpadów, które każdy z nas zbiera w domach, można oddać do recyklingu i nadać im nowe życie: z odpadów zielonych możemy wyprodukować kompost, ze stłuczki szklanej poddanej recyklingowi otrzymamy nowe opakowania szklane, a butelki plastikowe PET można przerobić na nici, z których powstaną ubrania. Skoro wszystko mamy segregować, co zatem powinno znaleźć się w koszu na odpady zmieszane? Więcej

Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia