Zwierzęta

  • Drukuj

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Radlinie
Radlin 57B
63-200 Jarocin
Telefon 663-735-974

www.schroniskoradlin.pl

schronisko_radlin@op.pl

Gdzie zgłaszać interwencje związane z bezdomnymi zwierzętami?

Gmina Jarocin, realizując zapisy ustawy o ochronie zwierząt, podpisała umowę z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział Jarocin na realizację zadania dotyczącego prowadzenia i obsługi schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego w Radlinie.

Stowarzyszenie to, poza opieką nad zwierzętami przebywającymi w schronisku, zajmuje się również odławianiem bezdomnych zwierząt z terenu Ggminy Jarocin. Dlatego też, w przypadkach, gdy mieszkaniec zauważy wałęsającego się bezdomnego psa lub kota winien fakt ten zgłosić do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział Jarocin pod numer telefonu: 663 735 974. Przy czym należy zwrócić uwagę, że do schroniska nie są przyjmowane koty wolno żyjące, gdyż stanowią one stały element ekosystemu, a ich obecność w budynkach w zdecydowany i naturalny sposób zapobiega obecności i rozmnażaniu się gryzoni (myszy i szczurów).

Gmina Jarocin zawarła również umowę z lekarzem weterynarii Romanem Robakiem, prowadzącym Gabinet Weterynaryjny Robak Roman przy ul. Józefa Bema 20 w Jarocinie, która obejmuje m.in.  opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. W przypadku, gdy w zdarzeniu drogowym na terenie Gminy Jarocin ucierpi zwierzę bezdomne lub dzikie, które przeżyło wypadek, ale wymaga udzielenia pomocy weterynaryjnej należy zgłosić fakt ten do ww. gabinetu weterynaryjnego pod numerem tel. 668 174 293.

W przypadkach, gdy na drodze leży już martwe zwierzę obowiązek jego usunięcia należy do zarządcy drogi i wówczas o takim fakcie nie należy informować wyżej wskazanego weterynarza, a zarządcę danej drogi. 

W przypadku nieżyjącego zwierzęcia znajdującego się w pasach drogowych dróg gminnych - tel. 62 747 32 34.

W przypadku nieżyjącego zwierzęcia znajdującego się w pasach drogowych dróg powiatowych, wojewódzkich, krajowych - zarządcy tych dróg,


Zaczynamy segregowa bio odpady
Rewitalizacja Aplikacja BLISKO Oce Urzd Obywatel.pl System Informacji Przestrzennej e-MAPA Mapa Inwestycji w Gminie Jarocin Zainwestuj w Gminie

Wydarzenia

Na skróty

videojarocin

Materiały wideo

Polecamy