Zintegrowany System Zarządzania ISO

  • Drukuj

  

Urząd Miejski w Jarocinie wdrożył i stosuje
Zintegrowany System Zarządzania
zgodny z normami
PN-EN ISO 9001 oraz PN-EN ISO 14001.

 

 

POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKOWA
URZĘDU MIEJSKIEGO W JAROCINIE

 

                Urząd Miejski w Jarocinie jest jednostką organizacyjną, przy pomocy której Burmistrz Jarocina wykonuje swoje zadania na podstawie i w granicach prawa. Nadrzędnym celem działania Urzędu Miejskiego w Jarocinie jest zadowolenie i satysfakcja naszych Mieszkańców, Klientów i pozostałych stron zainteresowanych, które osiągamy poprzez świadczenie usług na najwyższym poziomie jakości, dbałość o środowisko naturalne i efektywne realizowanie zasady samorządności lokalnej.

Cel ten realizujemy poprzez:

·      konsekwentną realizację postanowień Strategii Rozwoju Gminy Jarocin

·      systematyczne usprawnianie działalności Urzędu służące poprawie zadowolenia wszystkich zainteresowanych stron

·      ochronę i dbałość o środowisko naturalne na obszarze całej Gminy Jarocin

·      stwarzanie przyjaznych warunków dla obsługi Inwestorów

·      efektywne gospodarowanie środkami publicznymi.

Biorąc pod uwagę wymagania i oczekiwania naszych Mieszkańców, Klientów i pozostałych stron zainteresowanych zobowiązujemy się do:

  • ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normami
    ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015
  • zapewnienia w naszych działaniach zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi, do spełnienia których się zobowiązaliśmy,
  • dbałości o środowisko naturalne poprzez ciągłe zapobieganie zanieczyszczeniom oraz systematyczną poprawę efektów działalności środowiskowej.

Jako Burmistrz Jarocina deklaruję swoje osobiste zaangażowanie w dążeniu do osiągnięcia podstawowego celu oraz dbałość o realizowanie kierunków określonych w niniejszej Polityce.

                                                                                                                 Burmistrz Jarocina

                                                                                                                 /-/ Adam Pawlicki

 

Jarocin, dnia 1 czerwca 2017 r.


Zaczynamy segregowa bio odpady
Rewitalizacja Aplikacja BLISKO Oce Urzd Obywatel.pl System Informacji Przestrzennej e-MAPA Mapa Inwestycji w Gminie Jarocin Zainwestuj w Gminie

Wydarzenia

Na skróty

videojarocin

Materiały wideo

Polecamy