Zagospodarowanie przestrzenne

  • Drukuj

 

 System informacji przestrzennej - e-MAPA

 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY JAROCIN:
Uchwała Nr LIV/566/2017 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 czerwca 2017 r.
Załączniki:  OPIS

 MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Zwektoryzowane plany zagospodarowania przestrzennego dostępne są na portalu e-MAPA po rozwinięciu warstw i wybraniu ‘Zagospodarowanie przestrzenne’, ‘Plany miejscowe’ 

 


Zaczynamy segregowa bio odpady
Rewitalizacja Aplikacja BLISKO Oce Urzd Obywatel.pl System Informacji Przestrzennej e-MAPA Mapa Inwestycji w Gminie Jarocin Zainwestuj w Gminie

Wydarzenia

Na skróty

videojarocin

Materiały wideo

Polecamy