Witaszyczki

  • Drukuj

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

Zwektoryzowane plany zagospodarowania przestrzennego dostępne są na portalu e-MAPA po rozwinięciu warstw i wybraniu ‘Zagospodarowanie przestrzenne’, ‘Plany miejscowe’ 

Załącznik graficzny    Nazwa   Data
 
  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Witaszyczki, gmina Jarocin, dla działek nr 125/1, 125/2, 126, 127, 128, 129 i 135/3: zatwierdzony uchwałą nr XVIII/277/2004 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 28 maja 2004 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 22 grudnia 2004 r. Nr 206, poz. 5133   2004.05.28
 
  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Witaszyczki, gmina Jarocin, dla działek nr 167/1 i 167/2: zatwierdzony uchwałą nr XXVII/434/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 23 marca 2005 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 25 listopada 2005 r. Nr 163, poz. 4367
  2005.03.23
 
  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego działek nr 220/1, nr 208/2, nr 208/3, nr 270, nr 245/1, nr 260/2, nr 260/3, nr 291, nr 207 i nr 271 położonych w obrębie geodezyjnym Witaszyczki, gmina Jarocin: zatwierdzony uchwałą Nr LXI/568/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 9 czerwca 2010 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 18 sierpnia 2010 r. Nr 160, poz. 3040   2010.06.9


Zaczynamy segregowa bio odpady
Rewitalizacja Aplikacja BLISKO Oce Urzd Obywatel.pl System Informacji Przestrzennej e-MAPA Mapa Inwestycji w Gminie Jarocin Zainwestuj w Gminie

Wydarzenia

Na skróty

videojarocin

Materiały wideo

Polecamy