Witaszyce

  • Drukuj

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

Zwektoryzowane plany zagospodarowania przestrzennego dostępne są na portalu e-MAPA po rozwinięciu warstw i wybraniu ‘Zagospodarowanie przestrzenne’, ‘Plany miejscowe’ 

Załacznik graficzny    Nazwa   Data
 
  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Jarocin, wieś Witaszyce: zatwierdzony uchwałą nr XLII/438/2001 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 31 sierpnia 2001 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 9 lipca 2003 r. Nr 121, poz. 2233   2001.08.31
 
  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Witaszyce, gmina Jarocin, dla działek nr 894 i nr 895: zatwierdzony uchwałą nr XXVII/432/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 23 marca 2005 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 25 listopada 2005 r. Nr 163, poz. 4366   2005.03.23
 
  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Witaszyce, gmina Jarocin, dla działek nr 723/14, nr 723/15, nr 723/16, nr 723/17, nr 723/18, nr 723/19, nr 723/20, nr 723/21, nr 723/22, nr 723/23, nr 723/24, nr 723/25, nr 723/26, nr 723/27, nr 723/28, nr 723/29 i nr 723/34: zatwierdzony uchwałą nr XII/231/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 22 lutego 2008 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 21 kwietnia 2008 r. Nr 65, poz. 1275   2008.02.22
  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego działki nr 286/30 w obrębie geodezyjnym Witaszyce, gmina Jarocin zatwierdzony uchwałą nr LVIII/594/2017 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 13 września 2017 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 19 września 2017 r. Poz. 5982   13.09.2017
 

Zaczynamy segregowa bio odpady
Rewitalizacja Aplikacja BLISKO Oce Urzd Obywatel.pl System Informacji Przestrzennej e-MAPA Mapa Inwestycji w Gminie Jarocin Zainwestuj w Gminie

Wydarzenia

Na skróty

videojarocin

Materiały wideo

Polecamy