Siedlemin

  • Drukuj

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

Zwektoryzowane plany zagospodarowania przestrzennego dostępne są na portalu e-MAPA po rozwinięciu warstw i wybraniu ‘Zagospodarowanie przestrzenne’, ‘Plany miejscowe’ 

Załącznik graficzny    Nazwa   Data 
 
  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych Siedlemin i Golina, gmina Jarocin: zatwierdzony uchwałą nr XV/164/2007 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 31 października 2007 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 11 marca 2008 r. nr 31, poz. 642   2007.10.31
 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego   lądowiska w obrębie geodezyjnym Siedlemin, gmina Jarocin: zatwierdzony uchwałą nr  LXXIII/732/2018 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 30 maja 2018 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 22 czerwca 2018 r., poz. 5020

(w granicach niniejszego planu tracą moc ustalenia uchwały Nr XV/164/2007 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 31 października 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych Siedlemin i Golina, gmina Jarocin)

  2018.05.30
 

Zaczynamy segregowa bio odpady
Rewitalizacja Aplikacja BLISKO Oce Urzd Obywatel.pl System Informacji Przestrzennej e-MAPA Mapa Inwestycji w Gminie Jarocin Zainwestuj w Gminie

Wydarzenia

Na skróty

videojarocin

Materiały wideo

Polecamy