Roszków

  • Drukuj

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

Zwektoryzowane plany zagospodarowania przestrzennego dostępne są na portalu e-MAPA po rozwinięciu warstw i wybraniu ‘Zagospodarowanie przestrzenne’, ‘Plany miejscowe’ 

Załącznik graficzny   Nazwa   Data
 
  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Roszków, gmina Jarocin, dla działki nr 83/1: zatwierdzony uchwałą nr XII/181/2003 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 31 października 2003 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 15 marca 2004 r. Nr 30, poz. 809   2003.10.31
 
  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Roszków, gmina Jarocin, dla działek nr 539/1, nr 348 i nr 540: zatwierdzony uchwałą nr LVIII/540/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 30 marca 2010 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 czerwca 2010 r. Nr 123, poz. 2330   2010.03.30
 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Roszków, gmina Jarocin: zatwierdzony uchwałą nr LXXIII/733/2018 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 30 maja 2018 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 22 czerwca 2018 r., poz. 5021

   2018.05.30
 

Zaczynamy segregowa bio odpady
Rewitalizacja Aplikacja BLISKO Oce Urzd Obywatel.pl System Informacji Przestrzennej e-MAPA Mapa Inwestycji w Gminie Jarocin Zainwestuj w Gminie

Wydarzenia

Na skróty

videojarocin

Materiały wideo

Polecamy