Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Jarocin

  • Drukuj

Wnioski o przyjęcie do placówek, których organem prowadzącym jest gmina Jarocin można składać do 28 lutego.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można uzyskać w publicznych przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Jarocin.

Wykaz placówek oświatowych

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli i szkół podstawowych został określony w zarządzeniu Burmistrza Jarocina

Przedszkola

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu

uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

 

10.02.2020 r. – 28.02.2020 r.

 

3.08.2020 r. - 6.08.2020 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do przedszkola dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

 

2.03.2020 r. – 9.03.2020 r.

 

7.08.2020 r. –

10.08.2020 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych oraz informacji o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do danego przedszkola.

10.03.2020 r.

11.08.2020 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

11.03.2020 r. – 16.03.2020 r.

12.08.2020 r. – 13.08.2020 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc

17.03.2020 r.

14.08.2020 r.

 

Szkoły podstawowe   

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

10.02.2020 r. – 28.02.2020 r.

3.08.2020 r. –

 6.08.2020 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do szkoły podstawowej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

 

2.03.2020 r. – 9.03.2020 r

7.08.2020 r. –

10.08.2020 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych oraz informacji o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do danej szkoły podstawowej.

 

10.03.2020 r.

11.08.2020 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

11.03.2020 r. – 16.03.2020 r

12.08.2020 r. – 13.08.2020 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc

17.03.2020 r.

14.08.2020 r.

 

Kryteria przyjęć do publicznych przedszkoli na terenie gminy Jarocin  

Kryteria, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę Jarocin:

1) dzieci rodziców obojga pracujących – (7 pkt.);

2) dogodne położenie przedszkola i szkoły odnośnie miejsca pracy jednego z rodziców (oboje rodziców pracujących) – (2 pkt.);

3) miejsce realizacji wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez rodzeństwo kandydata – (2 pkt.);

4) jak najbliższe położenie przedszkola odnośnie do miejsca zamieszkania kandydata – (2 pkt.);

5) dzieci oczekujące na przyjęcie do przedszkola z poprzedniego roku szkolnego, które nie zostały przyjęte w wyniku rekrutacji – (2 pkt).

Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia w/w kryteriów:

1) oświadczenie rodzica kandydata.

Kryteria przyjęć do publicznych szkół podstawowych na terenie gminy Jarocin  

Kryteria, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Jarocin:

1) dogodne położenie  szkoły odnośnie do miejsca zamieszkania kandydata lub miejsca pracy jednego z rodziców - (1 pkt);

 2) miejsce realizacji wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez rodzeństwo kandydata - (1 pkt);

3)  zapewnienie pełnej realizacji potrzeb dziecka, jego rodziny, szczególnie potrzeby bezpieczeństwa i opieki po zajęciach lekcyjnych - (1 pkt);

4) absolwenci przedszkola(oddziału przedszkolnego) znajdującego się w pobliżu szkoły - (1 pkt).

Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia w/w  kryteriów:

1) oświadczenie rodzica kandydata.

 

 

 


Zaczynamy segregowa bio odpady
Rewitalizacja Aplikacja BLISKO Oce Urzd Obywatel.pl System Informacji Przestrzennej e-MAPA Mapa Inwestycji w Gminie Jarocin Zainwestuj w Gminie

Wydarzenia

Na skróty

videojarocin

Materiały wideo

Polecamy