Regulamin udzielania dotacji

  • Drukuj

UCHWAŁA NR VIII/94/2019 RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na likwidację ogrzewania opartego na paliwach stałych i zastąpieniu ich źródłami proekologicznymi na terenie Miasta i Gminy Jarocin

UCHWAŁA NR XIII/133/2019 RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/94/2019 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na likwidację ogrzewania opartego na paliwach stałych i zastąpieniu ich źródłami proekologicznymi na terenie Miasta i Gminy Jarocin (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 4 marca 2019 r., poz. 2402)


Zaczynamy segregowa bio odpady
Rewitalizacja Aplikacja BLISKO Oce Urzd Obywatel.pl System Informacji Przestrzennej e-MAPA Mapa Inwestycji w Gminie Jarocin Zainwestuj w Gminie

Wydarzenia

Na skróty

videojarocin

Materiały wideo

Polecamy