Rada społeczna

 • Drukuj

2016-05-05

Skład Rady Społecznej ds. konsultacji społecznych został uzupełniony o trzech pracwoników Urzędu Miejskiego w Jarocinie. Buarmistrz Jarocina do udziału w pracach tego opinodawczego organu wskazał: Urszulę Sieradzką, Bartosza Antoniewicza oraz Bartłomieja Rzepę.   

2016-04-28

Podczas sesji, która odbyła się 28 kwietnia rada miejska wskazała swoich przedstawicieli do rady społecznej ds. konsultacji społecznych. Członkami tego opiniodawczego organu zostali radni: Maciej Śledzianowski, Mariusz Kaźmierczak i Zdzisław Wojciechowski. Skład rady zostanie jeszcze uzupełniony o 3 urzędników, których wskaże burmistrz Jarocina.

Świeżo powołana rada w pierwszych dniach maja otrzyma kopie zgłoszonych propozycji tematów do konsultacj. Pierwsze posiedzenie rady zaplanowano na 9 maja. Rada dokona wówczas weryfikacji złożonych wniosków o przeprowadzenie konsultacji społecznych i  sporządzi listę rankingową, którą przestawi burmistrzowi. Na jej podstawie włodarz gminy, już w połowie maja, ogłosi plan konsultacji na rok 2016.

2016-04-25

Wybory członków rady społecznej ds. konsultacji społecznych odbyły się 25 kwietnia w JOK Jarocin. Spośród blisko 30 osób zgromadzonych w JOK Jarocin wybrano 3 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz wylosowano 3 mieszkańców gminy. Do końca tygodnia skład rady zostanie uzupełniony o 3 radnych, których wskaże rada miejska i o 3 pracowników jarocińskiego magistratu, wskazanych przez burmistrza Jarocina.

Jako 3 przedstawiciele organizacji pozarządowych w radzie społecznej będą pracowali:

 • Krzysztof Pelec – Hufiec ZHP Jarocin
 • Barbara Krysztofiak-Jurek – Stowarzyszenie „Nasz Mieszków”
 • Jarosław Korzyniewski – Stowarzyszenie "Szerokim torem"

Chęć do uczestnictwa w pracach rady społecznej zgłosiło 8 mieszkańców gminy. Zgodnie z regulaminem konsultacji społecznych, w drodze losowania wybrano 3 członków:

 • Natalię Plutę
 • Annę Iwicką
 • Karinę Muszalską

Rada społeczna to organ opiniodawczy, który przedstawi burmistrzowi Jarocina listę rankingową tematów konsultacji. Rada jest powoływana na czas trwania kadencji rady miejskiej, a do jej zadań wydawanie opinii na temat wniosków o przeprowadzenie konsultacji, rekomendowanie sposobu prowadzenia konsultacji oraz ewaluacja całego procesu. Za udział w pracach rady nie przysługuje wynagrodzenie.

Przypominamy, że do końca kwietnia można składać propozycje tematów konsultacji społecznych. Więcej o konsultacjach przeczytasz tutaj.

 
2016-04-01

Rada społeczna to organ opiniodawczy, który przedstawi burmistrzowi Jarocina listę rankingową tematów konsultacji. Rada jest powoływana na czas trwania kadencji rady miejskiej, a do jej zadań wydawanie opinii na temat wniosków o przeprowadzenie konsultacji, rekomendowanie sposobu prowadzenia konsultacji oraz ewaluacja  całego procesu. Za udział w pracach rady nie przysługuje wynagrodzenie.

W skład rady wchodzi:

 • 3 radnych wskazanych przez radę miejską
 • 3 pracowników urzędu wskazanych przez burmistrza Jarocina
 • 3 przedstawicieli organizacji pozarządowych wybrane przez głosowanie
 • 3 mieszkańców wybranych przez głosowanie

Wybory przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz mieszkańców odbędą się podczas spotkania w JOK Jarocin 25 kwietnia br. o godz. 17:00. 


Zaczynamy segregowa bio odpady
Rewitalizacja Aplikacja BLISKO Oce Urzd Obywatel.pl System Informacji Przestrzennej e-MAPA Mapa Inwestycji w Gminie Jarocin Zainwestuj w Gminie

Wydarzenia

Na skróty

videojarocin

Materiały wideo

Polecamy