Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jarocin do roku 2032

  • Drukuj

Obwieszczenie

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jarocin do roku 2032

Aktualizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jarocin do roku 2032


 

Aktualizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zwierających azbest z terenu Gminy Jarocin do roku 2032

Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu 

Opinia sanitarna

Zakres prognozy oddziaływania na środowisko -  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu

Zakres prognozy oddziaływania na środowisko - Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 


 

Aktualizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jarocin do roku 2032 – po uchwaleniu

Obwieszczenie Burmistrza Jarocina 

Uchwała LXIX/683/2018 z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jarocin do roku 2032

Aktualizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jarocin do roku 2032 - załącznik do uchwały

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jarocin do roku 2032

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jarocin do roku 2032

Załącznik nr 1 (do podsumowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jarocin do roku 2032)

Aktualizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jarocin do roku 2032 - uzadanienie 

 

 

 

 


Zaczynamy segregowa bio odpady
Rewitalizacja Aplikacja BLISKO Oce Urzd Obywatel.pl System Informacji Przestrzennej e-MAPA Mapa Inwestycji w Gminie Jarocin Zainwestuj w Gminie

Wydarzenia

Na skróty

videojarocin

Materiały wideo

Polecamy