Porozumienie międzygminne

  • Drukuj

    W roku 2008 siedemnaście gmin podpisało Porozumienie Międzygminne i podjęło decyzję o budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach. Do porozumienia przystąpiły następujące gminy:

 

    Przedmiotem POROZUMIENIA jest powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi w oparciu o obowiązujące Plany Gospodarki Odpadami poprzez:

    - Opracowanie i stworzenie wspólnego systemu gospodarki odpadami dla stron POROZUMIENIA, w tym aktualizacje planów gminnych dla obszaru gmin wchodzących w skład PORZUMIENIA,

    - Przygotowanie opracowań technicznych, ekonomicznych i prawnych niezbędnych dla budowy ZZO Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach,

    - Przeprowadzenie procesu inwestycyjnego polegającego na budowie ZZO Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach,

    - Nadzór nad funkcjonowaniem wspólnego systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi.

W 2017 roku do porozumienia dołączyła Gmina Pleszew, a w 2019 - Gmina Środa Wielkopolska.     Zarząd ZGO Sp. z o. o. w Jarocinie wraz z władzami miasta oraz władzami gmin, które przystępują do projektu prowadzą akcje edukacyjne w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami, w tym promujące selektywną zbiórkę "u źródła". Służą temu ulotki informujące, rozdawanie kolorowych worków do segregacji odpadów. W szkołach organizowane są pogadanki, wiosną w okolicznych lasach prowadzona jest akcja zbierania śmieci. Szkoły z terenu Jarocina uczestniczą w ogólnopolskim konkursie "Przyjaźni Środowisku" prowadzonym przez Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, we współpracy z NFOŚiGW i Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska pod Patronatem Prezydenta RP.


Zaczynamy segregowa bio odpady
Rewitalizacja Aplikacja BLISKO Oce Urzd Obywatel.pl System Informacji Przestrzennej e-MAPA Mapa Inwestycji w Gminie Jarocin Zainwestuj w Gminie

Wydarzenia

Na skróty

videojarocin

Materiały wideo

Polecamy