Podstawy prawne

  • Drukuj

UCHWAŁA NR VIII/92/2019 RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE z dnia 28 lutego 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały nr VIII/67/2015 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jarocin (t.j. Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r., poz. 950), zmienionej uchwałą nr LXIX/685/2018 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 12 lutego 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r., poz. 1580)


 

UCHWAŁA NR VIII/93/2019 RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/68/2015 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (t.j. Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r., poz. 951), zmienionej uchwałą nr LXIX/686/2018 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 12 lutego 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r., poz. 1581)


 

UCHWAŁA NR LXIX/686/2018 RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE z dnia 12 lutego 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały nr VIII/68/2015 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi


 

UCHWAŁA NR LXIX/685/2018 RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE z dnia 12 lutego 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały nr VIII/67/2015 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jarocin


 
OBWIESZCZENIE NR 1 RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE z dnia 27 stycznia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jarocin

OBWIESZCZENIE NR 2 RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE z dnia 27 stycznia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XXXVII/433/2016 RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE z dnia 30 września 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/374/2013 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 26 kwietnia 2013 r. 
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki takiej opłaty

  UCHWAŁA NR XXXVII/431/2016 RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE z dnia 30 września 2016 r. 
w sprawie zmiany uchwały nr LI/319/2012 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 21 grudnia 2012 r.  
w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

 UCHWAŁA NR XXXVII/429/2016 RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXIII/400/2013 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 11 czerwca 2013 r.  w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składane przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji

 Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

  Uchwała sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Uchwała w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Uchwała w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

 Uchwała w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji


Zaczynamy segregowa bio odpady
Rewitalizacja Aplikacja BLISKO Oce Urzd Obywatel.pl System Informacji Przestrzennej e-MAPA Mapa Inwestycji w Gminie Jarocin Zainwestuj w Gminie

Wydarzenia

Na skróty

videojarocin

Materiały wideo

Polecamy