Oświata, kultura, sport i zdrowie

  • Drukuj

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA


 

ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY Z MŁODOCIANYM PRACOWNIKIEM W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO


 

OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS


 

INFORMACJE  DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH ODOBOWYCH - dla młodocianego pracownika


Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.


Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.


Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia imprezy.


Wniosek o leczenie odwykowe.


Wniosek o przyznanie Nagrody Burmistrza Jarocina dla nauczyciela, w tym zajmującego stanowisko kierownicze za jego osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.


Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.


 

 

 


Zaczynamy segregowa bio odpady
Rewitalizacja Aplikacja BLISKO Oce Urzd Obywatel.pl System Informacji Przestrzennej e-MAPA Mapa Inwestycji w Gminie Jarocin Zainwestuj w Gminie

Wydarzenia

Na skróty

videojarocin

Materiały wideo

Polecamy