Osiek

  • Drukuj

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

Zwektoryzowane plany zagospodarowania przestrzennego dostępne są na portalu e-MAPA po rozwinięciu warstw i wybraniu ‘Zagospodarowanie przestrzenne’, ‘Plany miejscowe’ 

Załącznik graficzny   Nazwa   Data
 
  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego na zachód od miejscowości Osiek, w obrębie geodezyjnym Osiek-Cząszczew, gmina Jarocin: zatwierdzony uchwałą nr XXIX/270/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 25 czerwca 2008 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 21 sierpnia 2008 r. Nr 137, poz. 2512   2008.06.25
 

Zaczynamy segregowa bio odpady
Rewitalizacja Aplikacja BLISKO Oce Urzd Obywatel.pl System Informacji Przestrzennej e-MAPA Mapa Inwestycji w Gminie Jarocin Zainwestuj w Gminie

Wydarzenia

Na skróty

videojarocin

Materiały wideo

Polecamy