Ogłoszenia

  • Drukuj

2020-08-28

Oferta realizacji zadania publicznego składana w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tzw. mały grant – " Prawdziwe krowy nie są fioletowe”

2020-08-26

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 26 sierpnia 2020 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10 oraz w podcieniach Ratusza, a także zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI przeznaczonej do sprzedaży położonej w Jarocinie ul. Małopolska – Brdowa.

Wykaz tutaj

2020-08-26

Rozstrzygnięcie konkursu ofert z zakresu POMOC SPOŁECZNA – Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych - edycja 2020

2020-08-24

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 24 sierpnia 2020 r. na okres 21 dni zostały wywieszone na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10 oraz w podcieniach Ratusza, a także zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. WYKAZY  NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do sprzedaży położonych w Jarocinie ul. Małopolska – Brdowa oraz w Łuszczanowie ul. Wiatraczna.

Wykaz tutaj

2020-08-12

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 11 sierpnia 2020 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, a także zamieszczony na stronie internetowej tut. Urzędu: http://jarocin.pl/ (ogłoszenia) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej WYKAZ NIERUCHOMOŚCI gruntowej położonej w Jarocinie przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Wykaz tutaj

2020-08-05

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 3 sierpnia 2020 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, a także zamieszczony na stronie internetowej tut. Urzędu: http://jarocin.pl/ (ogłoszenia) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej WYKAZ NIERUCHOMOŚCI gruntowej położonej w Witaszycach przeznaczonej do oddania w użyczenie.

Wykaz tutaj  

2020-08-04

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 4 sierpnia 2020 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10 oraz w podcieniach Ratusza, a także zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do sprzedaży położonych w Jarocinie ul. Wiślana. 

Wykaz tutaj  

2020-07-29

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert nr VII/2020 – POMOC SPOŁECZNA – Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych - edycja 2020

2020-07-23

Oferta realizacji zadania publicznego złożona w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tzw. mały grant - „Organizacja letniego obozu sportowo-rekreacyjnego z elementami programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży”

2020-07-23

Oferta realizacji zadania publicznego złożona w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tzw. mały grant - „Bieganie Naszym Alkoholem”

2020-07-20

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 17 lipca 2020 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie,  Al. Niepodległości 10 oraz w podcieniach Ratusza, a także zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI przeznaczonej do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego położonej w Witaszycach.

Wykaz tutaj 

2020-07-17

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 17 lipca 2020 r. na okres 21 dni zostały wywieszone na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10 oraz w podcieniach Ratusza, a także zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej WYKAZY NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do sprzedaży położonych w Golinie i Mieszkowie 

Wykaz Golina tutaj

Wykaz Mieszków tutaj

 

2020-07-15

Oferta realizacji zadania publicznego składana w tryb. pozakonkursowym na podst. art.19a ustawy o działal. pożytku publicz. i o wolontariacie tzw. mały grant -"Wielkopolska różnorodność folklorystyczna, w tym muzyczna, charakterystyczna dla Ziemi Jarocińskiej"

2020-07-15

Oferta realizacji zadania publicznego składana w tryb. pozakonkursowym na podst. art.19a ustawy o działal. pożytku publicz. i o wolontariacie tzw. mały grant -"Zdalne warsztaty modelarskiej dziedzictwa architektonicznego"

2020-07-15

Oferta realizacji zadania publicznego składana w tryb. pozakonkursowym na podst. art.19a ustawy o działal. pożytku publicz. i o wolontariacie tzw. mały grant -"Centrum Zrównoważonego Rozwoju. „Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej"

2020-07-13

Burmistrz Jarocina informuje, iż w terminie od 28 lipca 2020 r. do 28 sierpnia 2020 r. odbywać się będą konsultacje społeczne w celu poznania opinii i uwag mieszkańców Osiedli: Bogusław, 1000 – lecia, 700 – lecia, Mikołaja Kopernika oraz części Osiedla Stare Miasto (tj. powyżej Alei Niepodległości), w sprawie przeznaczenia w dokumentacji planistycznej terenów położonych w Jarocinie, obręb Bogusław – Kopernika,  oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 1450/2, 1450/3, 1450/4, 1453/14 o łącznej pow. 41,7807 ha na tereny przemysłowe – pod budowę fabryk.

Zasięg konsultacji obejmuje Osiedla: Bogusław, 1000 – lecia, 700 – lecia, Mikołaja Kopernika oraz część Osiedla Stare Miasto (tj. powyżej Alei Niepodległości).

Szczegółowe informacje dostępne są tutaj

2020-07-13

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 13 lipca 2020 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10 oraz w podcieniach Ratusza, a także zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonej do sprzedaży położonej w Jarocinie ul. Wrzosowa.

Wykaz  tutaj

2020-07-01

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 3 lipca 2020 r. na okres 21 dni zostały wywieszone na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10 oraz w podcieniach Ratusza, a także zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej WYKAZY NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do sprzedaży położonych w Witaszycach i Radlinie   

Wykaz Witaszyce tutaj

Wykaz Radlin tutaj

2020-07-01

Oferta realizacji zadania publicznego składana w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tzw. mały grant – " Wyjazd młodzieży z Jarocina do Zakopanego”

2020-06-26

INFORMACJA BURMISTRZA JAROCINA

Działając na podstawie art. 26 ust. 1 oraz art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  z 2020 r.,  poz. 713 z późn. zm.), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 65 z późn. zm.) Burmistrz Jarocina  informuje, że sporządzono i podano do publicznej wiadomości, na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin  oraz w podcieniach Ratusza, na okres 21 dni, wykaz  niżej opisanych nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie położona przy ul. Powstańców  Wlkp. 41, Wilkowyja, 63-200 Jarocin, dz.nr. 42/2, pow. 13055 m/2, pow. całkowita budynku 1703,9 m/2, na prowadzenie szkoły podstawowej oraz przedszkola na okres 10 lat.

Informacji o powyższym udziela Wydział Oświaty i Kultury w Urzędzie Miejskim w Jarocinie Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin pokój nr 61, telefon 062  749 96 60

Zarządzdenie nr 91/VIII/2020 Burmistrza Jarocina z dnia 26 czerwca 2020 r. 

Zarządzanie zmieniające z dnia 1.07.2020 r. 

2020-06-25

Oferta realizacji zadania publicznego składana w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tzw. mały grant – "Polska to piękny kraj – zwiedzamy naszą ojczyznę”

 2020-06-25

Oferta realizacji zadania publicznego składana w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tzw. mały grant – „BEZART”

2020-06-16

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 15 czerwca 2020 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10 oraz w podcieniach Ratusza, a także zamieszczony
w Biuletynie Informacji Publicznej WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do sprzedaży położonych w Jarocinie ul. Ługi 

Wykaz tutaj

2020-05-29

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 29 maja 2020 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10 oraz w podcieniach Ratusza, a także zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do sprzedaży położonych w Cielczy.

Wykaz tutaj

2020-04-28

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 28 kwietnia 2020 r. na okres 21 dni zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, a także zamieszczone na stronie internetowej tut. Urzędu: http://jarocin.pl/ (ogłoszenia) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej WYKAZY NIERUCHOMOŚCI położonych w Kątach przeznaczonych do zbycia w formie aportu.

Szczegóły tutaj

2020-03-27

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 27 marca 2020 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, a także zamieszczony na stronie internetowej tut. Urzędu: http://jarocin.pl/ (ogłoszenia) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej WYKAZ nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Wykaz tutaj

2020-03-25

Informacja Burmistrza Jarocina o oddaniu w najem nieruchomości budynkowej w Łuszczanowie na czas określony

Zarządzenie Burmistrza Jarocina 

2020-03-25

Informacja Burmistrza Jarocina o oddaniu w najem nieruchomości budynkowej w Jarocinie na czas określony

Zarządzenie Burmistrza Jarocina 

2020-03-23

Ogłsozenie Burmistrza Jarocina dotyczące wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

2020-03-19

Rozstrzygnięcie konkursu ofert z zakresu OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA – Realizacja profilaktycznych programów zdrowotnych

2020-03-16

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 16 marca 2020 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10 oraz w podcieniach Ratusza, a także zamieszczony na stronie internetowej tut. Urzędu: http://jarocin.pl/ (ogłoszenia) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do sprzedaży położonych w Jarocinie ul. NSZZ Solidarność.

Wykaz tutaj

2020-02-28

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 28 lutego 2020 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, a także zamieszczony na stronie internetowej tut. Urzędu: http://jarocin.pl/ (ogłoszenia) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do zamiany położonej we wsi Cielcza.

Wykaz tutaj

2020-02-21

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 21 lutego 2020 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, a także zamieszczony na stronie internetowej tut. Urzędu: http://jarocin.pl/ (ogłoszenia) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej WYKAZ nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Wykaz tutaj

2020-02-21

Burmistrz Jarocina informuje, iż dnia 21.02.2020 r. został sporządzony dokument pn.: „Korekta raportu z konsultacji społecznych przeprowadzonych w związku z planowaną zmianą granic administracyjnych miasta Jarocin poprzez włączenie do miasta Jarocin części obszaru wsi Cielcza”.

Przedmiotowa korekta została opublikowana na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Jarocinie (http://bip2.wokiss.pl/jarocin/bip/konsultacje-spoleczne.html).

2020-02-21

Burmistrz Jarocina informuje, iż dnia 21.02.2020 r. został sporządzony dokument pn.: „Korekta raportu z konsultacji społecznych przeprowadzonych w związku z planowaną zmianą granic administracyjnych miasta Jarocin poprzez włączenie do miasta Jarocin części obszaru wsi Siedlemin”.

Przedmiotowa korekta została opublikowana na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Jarocinie (http://bip2.wokiss.pl/jarocin/bip/konsultacje-spoleczne.html).

2020-02-19

Rozstrzygnięcie konkursu ofert z zakresu OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA – Organizacja przedsięwzięć promujących zdrowy styl życia wśród osób starszych

2020-02-18

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 2/2020 - Wzbogacanie życia kulturalnego poprzez organizację interdyscyplinarnych form edukacji  artystyczno-kulturalnej

2020-02-18

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 3/2020 - Rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy poprzez organizację  i współorganizację projektów artystycznych, w tym festiwali, koncertów, wydarzeń jubileuszowych, przedsięwzięć interdyscyplinarnych o wysokich walorach artystycznych o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim

2020-02-18

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr  7/2020 - Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży

2020-02-18

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr  9/2020 - Organizacja imprez sportowych oraz spotkań w ramach cyklicznych rozgrywek o zasięgu ogólnopolskim

2020-02-18

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr  11/2020 - Organizacja na terenie Gminy Jarocin przedsięwzięć z zakresu współzawodnictwa sportowego oraz udział w rozgrywkach ligowych odbywających się w różnych dyscyplinach sportowych realizowanych na min. czwartym poziomie rozgrywek ogólnopolskich w kategorii senior

2020-02-18

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr  12/2020 - Organizacja imprez integrujących społeczność Gminy Jarocin, mających na celu kultywowanie i podtrzymywanie tradycji lokalnych

2020-02-17

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 1/2020 - Kultywowanie i podtrzymywanie tradycji lokalnych, promocja i popularyzacja kultury i historii Ziemi Jarocińskiej w formie wydawnictw, publikacji, portali internetowych, organizacji wydarzeń

2020-02-17

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 4/2020 - Prowadzenie działalności filmowej w kinie Echo im. Piotra Łazarkiewicza w Jarocinie

2020-02-17

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 5/2020 - Organizacja edukacji pozaszkolnej dla dzieci i młodzieży

2020-02-17

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 6/2020 - Obsługa i realizacja zadań z zakresu sportu szkolnego w roku 2020

2020-02-17

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 8/2020 - Organizowanie przedsięwzięć popularyzujących aktywność fizyczną m.in. biegi, spacery nordic walking, rekreacja

2020-02-17

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 10/2020 - Prowadzenie szkolenia sportowego i udział w rozgrywkach ogólnopolskich w ramach III ligi piłki nożnej

2020-02-14

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert nr III/2020 – OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA – Realizacja profilaktycznych programów zdrowotnych

2020-02-07

OGŁOSZENIE BURMISTRZA JAROCINA z dnia 7.02.2020 r. w sprawie badania opinii mieszkańców na temat zmiany granic administracyjnych miasta Jarocin o część terenów wsi Siedlemin

Burmistrz Jarocina informuje, iż w terminie od 15 lutego 2020 r. do 9 marca 2020 r. odbywać się będą konsultacje w celu poznania opinii i uwag mieszkańców Gminy Jarocin w przedmiocie zmiany granic administracyjnych miasta Jarocin, polegającej na włączeniu w granice miasta Jarocin (obręb Ciświca) części obszaru wsi Siedlemin (obręb Siedlemin), obejmującego następujące działki obrębu Siedlemin nr:

1/3, 1/4, 1/5, 1/8, 1/9, 1/10, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4, 5, 6, 7, 9/1, 10, 11, 12/1, 12/3, 12/5, 12/6, 13, 24/1, 24/2, 24/3, 26/2, 26/3, 26/4, 27, 28, 31, 32, 33/6, 33/7, 33/8, 33/9, 33/10, 34/1, 34/6, 34/7, 34/8, 34/9, 34/11, 34/12, 34/13, 34/14, 34/15, 34/17, 34/18, 34/19, 34/20, 34/21, 34/22, 34/23, 34/24, 34/25, 34/26, 34/27, 34/28, 34/29, 34/30, 34/31, 34/32, 34/33, 34/34, 34/35, 34/36, 34/37, 34/38, 34/39, 34/40, 34/41, 34/42, 34/43, 34/44, 34/45, 34/46, 34/47, 34/48, 34/49, 34/50, 34/51, 35/1, 35/4, 35/5, 35/7, 35/9, 35/11, 35/14, 35/15, 35/16, 35/18, 35/19, 35/20, 35/21, 35/22, 35/23, 35/24, 35/25, 35/27, 35/28, 35/29, 35/30, 35/31, 35/32, 35/33, 35/34, 35/35, 35/36, 35/37, 35/38, 35/39, 35/40, 35/41, 35/42, 35/43, 35/45, 35/46, 35/47, 35/48, 35/49, 36/7, 36/8, 36/9, 36/10, 36/22, 36/23, 36/24, 36/25, 36/26, 36/27, 36/28, 36/29, 36/30, 36/31, 36/32, 36/33, 36/34, 36/35, 36/36, 36/38, 36/39, 36/41, 36/42, 36/43, 36/44, 36/45, 36/46, 36/47, 37, 38/1, 38/2, 39/4, 40/1, 40/2, 41, 43, 46/3, 46/4, 46/6, 46/7, 46/8, 46/9, 46/10, 46/11, 46/12, 46/13, 49/1, 50/2, 50/3, 51/1, 52/2, 52/4, 52/5, 52/7, 52/8, 54, 55/4, 55/5, 55/7, 55/8, 55/9, 55/10, 56/25, 59, 60/2, 69, 70/1, 76/1, 76/2, 77/1, 77/3, 78/1, 79/1, 81/1, 81/2, 83, 84, 85/2, 85/5, 85/6, 85/7, 85/8, 86, 87/1, 87/2, 87/3, 88, 92/1, 94/1, 95/2, 95/3, 97, 98, 99/3, 99/4, 100/3, 100/4, 100/5, 101/1, 101/2, 101/3, 102/3, 102/4, 103, 104, 105/1, 105/2, 106, 107/3, 107/4, 107/5, 107/6, 108, 109/1, 109/2, 110, 111, 112/3, 112/4, 112/5, 113, 114, 115/1, 115/3, 115/4, 116, 117, 118/2, 118/3, 118/5, 118/6, 118/8, 118/10, 118/11, 118/12, 119/1, 119/6, 301/1, 482, 483, 8157/1, 8158/1 o łącznej pow. ok. 443 ha.

Teren proponowanej granicy miasta został zaznaczony kolorem żółtym na załączonej mapie.

Zasięg konsultacji obejmuje miasto Jarocin oraz sołectwo Siedlemin. Udział w konsultacjach mogą wziąć wszyscy pełnoletni mieszkańcy miasta Jarocin oraz sołectwa Siedlemin a także właściciele nieruchomości zlokalizowanych w obrębie planowanej zmiany.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie:

1)      zebrania konsultacyjnego z mieszkańcami,

2)      sondażu (w formie ankiety), jako formy uzupełniającej konsultacji.

Zebranie konsultacyjne z mieszkańcami odbędzie się w dniu 19 lutego 2020 r. o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w miejscowości Siedlemin w gminie Jarocin.

Uwagi i wnioski w sprawie przedmiotowej zmiany granic miasta Jarocin mogą składać, w formie pisemnej, wszyscy upoważnieni do udziału
w konsultacjach – pełnoletni mieszkańcy miasta Jarocin oraz sołectwa Siedlemin – w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Jarocinie (Budynek Jarocińskiej Agencji Rozwoju Sp. z o. o., ul. T. Kościuszki 15B, parter) oraz na skrzynkę e-mailową Urzędu Miejskiego w Jarocinie (office@jarocin.pl).

Karty konsultacyjne można pobierać w następujących miejscach:

a)      w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Jarocinie (Budynek Jarocińskiej Agencji Rozwoju Sp. z o. o., ul. T. Kościuszki 15B, parter) w dni pracy Urzędu w godz. 8:00 do 16:00,

b)      u sołtysa wsi Siedlemin,

c)      u zarządców osiedli na terenie miasta Jarocin,

d)      na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Jarocinie (www. bip2.wokiss.pl/jarocin/bip)

e)      na stronie internetowej Gminy Jarocin (www.jarocin.pl)

Karty konsultacyjne można składać od 15 lutego 2020 r. do 9 marca 2020 r.:

a)      bezpośrednio u osób udostępniających ankiety - u sołtysa wsi Siedlemin oraz u zarządców osiedli na terenie miasta Jarocin,

b)      w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Jarocinie (Budynek Jarocińskiej Agencji Rozwoju Sp. z o. o., ul. T. Kościuszki 15B, parter)

c)      na skrzynkę e-mailową Urzędu Miejskiego w Jarocinie (office@jarocin.pl).

Do przeprowadzenia konsultacji z ramienia Burmistrza wyznaczony został Urząd Miejski w Jarocinie Wydział Rozwoju Referat Obsługi Inwestorów.

Przedmiotowe konsultacje społeczne prowadzone są na podstawie Uchwały nr XVII/207/2015 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 września 2015 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji społecznych, uchwały nr XLIX/518/2017 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 30 marca 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji społecznych, uchwały nr III/29/2018 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji społecznych oraz Zarządzenia nr 26/VIII/2020 Burmistrza Jarocina
z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami, dotyczących zmiany granic administracyjnych miasta Jarocin o część obszaru wsi Siedlemin.

Wyniki konsultacji (w formie raportu) uzyskanych podczas: zebrania konsultacyjnego, zbierania opinii mieszkańców oraz sondażu (w formie ankiety) zostaną ogłoszone w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia procesu zbierania uwag i opinii poprzez zamieszczenie go w zakładce dot. konsultacji na stronie internetowej Gminy (na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Jarocinie). Powyższa informacja o raporcie zostanie zamieszczona również na stronie internetowej Gminy, na profilu Gminy na portalu społecznościowym, na słupach, tablicach, gablotach informacyjnych, środkach komunikacji miejskiej, w prasie lokalnej a także będą dostępne u sołtysa wsi Siedlemin oraz u przewodniczących osiedli w Jarocinie.

Zarządzenie wraz z kartą konsultacyjną tutaj

2020-01-31

Burmistrz Jarocina informuje, iż w związku z zakończeniem konsultacji społecznych dotyczących zmiany granic administracyjnych miasta Jarocin polegającej na włączeniu w granice miasta Jarocin (do obrębu Ciświca) części obszaru wsi Siedlemin (obręb Siedlemin) sporządzono „Raport z konsultacji społecznych przeprowadzonych w związku
z planowaną zmianą granic administracyjnych miasta Jarocin poprzez włączenie do miasta Jarocin części obszaru wsi Siedlemin.”

Raport dostępny jest na stronie (http://bip.wokiss.pl/jarocinm/bip/konsultacje-spoleczne.html).

2020-01-31

Burmistrz Jarocina informuje, iż w związku z zakończeniem konsultacji społecznych dotyczących zmiany granic administracyjnych miasta Jarocin polegającej na włączeniu w granice miasta Jarocin (do obrębu Bogusław - Kasztanowe) części obszaru wsi Cielcza (obręb Cielcza) sporządzono „Raport z konsultacji społecznych przeprowadzonych w związku z planowaną zmianą granic administracyjnych miasta Jarocin poprzez włączenie do miasta Jarocin części obszaru wsi Cielcza.”

Raport dostępny jest na stronie (http://bip.wokiss.pl/jarocinm/bip/konsultacje-spoleczne.html).

 

2020-01-31

 
2020-01-31
 
 
2020-01-31
 
 
2020-01-31
 
 
2020-01-31
 
 
2020-01-31
 
 
2020-01-31
 
 
2020-01-31
 
 
2020-01-31
 
 
2020-01-31
 
 
2020-01-31
 

2020-01-31

Rozstrzygnięcie konkursu ofert z zakresu POMOCY SPOŁECZNEJ pn. Udzielenie schronienia dla bezdomnych kobiet z terenu Gminy Jarocin

2020-01-17

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 17 stycznia 2020 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10 oraz w podcieniach Ratusza, a także zamieszczony
w Biuletynie Informacji Publicznej WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do sprzedaży położonych w Jarocinie, ul. Ługi. 

Wykaz tutaj

2020-01-15

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na zadanie pn. Organizacja przedsięwzięć promujących zdrowy styl życia wśród osób starszych

2020-01-15

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert nr II/2020 – OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA – Organizacja przedsięwzięć promujących zdrowy styl życia wśród osób starszych

2020-01-15

Rozstrzygnięcie konkursu ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym promujących zdrowy styl życia oraz alternatywne formy spędzania wolnego czasu

2020-01-14

Rozstrzygnięcie konkursu ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. „Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych i opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci i młodzieży”

2020-01-14

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 14 stycznia 2020 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, a także zamieszczony na stronie internetowej tut. Urzędu: http://jarocin.pl/ (ogłoszenia) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej WYKAZ nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Wykaz tutaj

2020-01-13

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert nr XII/2020 – KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I TRADYCJI - Organizacja imprez integrujących społeczność Gminy Jarocin, mających na celu kultywowanie i podtrzymywanie tradycji lokalnych

2020-01-13

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert nr XIII/2020 – WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ - Organizacja rajdów pieszych i rowerowych oraz innych przedsięwzięć mających na celu propagowanie wiedzy krajoznawczej o Ziemi Jarocińskiej

2020-01-08

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert nr XI/2020 – WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ - Organizacja na terenie Gminy Jarocin przedsięwzięć z zakresu współzawodnictwa sportowego oraz udział w rozgrywkach ligowych odbywających się w różnych dyscyplinach sportowych realizowanych na min. czwartym poziomie rozgrywek ogólnopolskich w kategorii senior

2020-01-08

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert nr X/2020 – WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ - Prowadzenie szkolenia sportowego i udział w rozgrywkach ogólnopolskich w ramach III ligi piłki nożnej

2020-01-08

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert nr IX/2020 – WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ - Organizacja imprez sportowych oraz spotkań w ramach cyklicznych rozgrywek o zasięgu ogólnopolskim

2020-01-08

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert nr VIII/2020 – WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ - Organizowanie przedsięwzięć popularyzujących aktywność fizyczną m.in. biegi, spacery nordic walking, rekreacja

2020-01-08

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert nr VII/2020 – WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ - Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży

2020-01-08

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert nr VI/2020 – WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ - Obsługa i realizacja zadań z zakresu sportu szkolnego w roku 2019

2020-01-08

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert nr V/2020 – KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I TRADYCJI - Organizacja edukacji pozaszkolnej dla dzieci i młodzieży

2020-01-08

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert nr IV/2020 – KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I TRADYCJI - Prowadzenie działalności filmowej w kinie Echo im. Piotra Łazarkiewicza w Jarocinie

2020-01-08

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert nr III/2020 – KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I TRADYCJI - Rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy poprzez organizację  i współorganizację projektów artystycznych, w tym festiwali, koncertów, wydarzeń jubileuszowych, przedsięwzięć interdyscyplinarnych o wysokich walorach artystycznych o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim

2020-01-08

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert nr II/2020 – KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I TRADYCJI - Wzbogacanie życia kulturalnego poprzez organizację interdyscyplinarnych form edukacji  artystyczno-kulturalnej

2020-01-08

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert nr I/2020 – KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I TRADYCJI - Kultywowanie i podtrzymywanie tradycji lokalnych, promocja i popularyzacja kultury i historii Ziemi Jarocińskiej w formie wydawnictw, publikacji, portali internetowych, organizacji wydarzeń

2020-01-08

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert nr I/2020 – POMOC SPOŁECZNA – Udzielenie schronienia dla bezdomnych kobiet z terenu Gminy Jarocin

2020-01-08

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na zadanie pn. Udzielenie schronienia dla bezdomnych kobiet z terenu Gminy Jarocin

2019-12-31

Rozstrzygnięcie konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej pn. Świadczenie usług opiekuńczych specjalistycznych u osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Jarocin w 2020 roku

2019-12-31

Rozstrzygnięcie konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej pn. Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Jarocin w 2020 roku

2019-12-31

Rozstrzygnięcie konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej pn. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy  w Jarocinie

2019-12-31

Rozstrzygnięcie konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej pn. Udzielenie schronienia dla bezdomnych mężczyzn z terenu Gminy Jarocin

2019-12-30

Rozstrzygnięcie konkursu (w obszarze ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego) na realizację zadania pn.: Prowadzenie i obsługa schroniska dla bezdomnych zwierząt z terenu Gmin: Jarocin, Jaraczewo, Żerków, Pępowo, Pogorzela, Koźmin Wlkp., Rozdrażew, Milicz i Dobrzyca zlokalizowanego w Radlinie w roku 2020

2019-12-19

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 19 grudnia 2019 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, a także zamieszczony na stronie internetowej tut. Urzędu: http://jarocin.pl/ (ogłoszenia) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie.

Wykaz tutaj

2019-12-11

INFORMACJA BURMISTRZA  JAROCINA dot.nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

2019-11-29

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert nr IV/2019 – POMOC SPOŁECZNA – Udzielenie schronienia dla bezdomnych osób

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert nr V/2019 – OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA – Świetlice socjoterapeutyczne i zajęcia pozalekcyjne

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert nr VI/2019 – OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA – Przedsięwzięcia dla osób starszych

2019-11-28

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert nr II/2019 – POMOC SPOŁECZNA – Usługi opiekuńcze zwykłe i specjalistyczne

2019-11-28

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert nr III/2019 – POMOC SPOŁECZNA – Prowadzenie ŚDS

2019-11-28

Ogłoszenie  otwartym konkursie ofert: Prowadzenie i obsługa schroniska dla bezdomnych zwierząt z terenu Gmin: Jarocin, Jaraczewo, Żerków, Pępowo, Pogorzela, Koźmin Wlkp., Rozdrażew, Milicz i Dobrzyca zlokalizowanego w Radlinie w roku 2020

2019-11-26

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 26 listpoada 2019 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, a także zamieszczony na stronie internetowej tut. Urzędu: http://jarocin.pl/ (ogłoszenia) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej WYKAZ nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

 Wykaz tutaj

2019-11-25

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 25 listopada 2019 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10 oraz w podcieniach Ratusza, a także zamieszczony
w Biuletynie Informacji Publicznej WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do sprzedaży położonych w Radlinie. 

Wykaz tutaj

2019-11-20

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 20 listopada 2019 r. na okres 21 dni zostały wywieszone na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie,
Al. Niepodległości 10 oraz w podcieniach Ratusza, a także zamieszczone
w Biuletynie Informacji Publicznej WYKAZY NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do zbycia położonych w Witaszycach ul. Wiatraczna, w Łuszczanowie i Radlinie.

Szczegóły:

wykaz Witaszyce

wykaz Łuszczanów

wykaz Radlin

 


Zaczynamy segregowa bio odpady
Rewitalizacja Aplikacja BLISKO Oce Urzd Obywatel.pl System Informacji Przestrzennej e-MAPA Mapa Inwestycji w Gminie Jarocin Zainwestuj w Gminie

Wydarzenia

Na skróty

videojarocin

Materiały wideo

Polecamy