Numery telefonów do Urzędu Miejskiego w Jarocinie

  • Drukuj

 

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA/ STANOWISKO

NR BIURA

NR TELEFONU

Biuro Obsługi Klienta

ul. Tadeusza Kościuszki 15B

62-747-63-53

BURMISTRZ

32

(62) 749-96-00                            

ZASTĘPCY BURMISTRZA

SEKRETARZ GMINY

39

(62) 749-96-00

SKARBNIK GMINY

36

(62) 749-95-86

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI

KANCELARIA BURMISTRZA

Sekretariat

32

(62) 749-95-02
(62) 749-95-03

Obsługa urzędu, kadry

35

(62) 749-95-05

Obsługa urzędu, sprawy społeczne

55

(62) 749-95-25

Biuro Rady Miejskiej

Ratusz

(62) 747-34-29

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

Działalność gospodarcza

52

(62) 749-96-20

(62) 749-96-21

Dowody osobiste

42

(62) 749-96-25

Sprawy meldunkowe

42

(62) 749-96-25
(62) 749-96-26

Urząd Stanu Cywilnego

Ratusz

(62) 747-23-05

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego

ul. Kościuszki 15A            

(62) 747-28-54

WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY

Dyrekotr Wydziału 

62

(62) 749-96-62

Oświata

61

(62) 749-96-60
(62) 749-96-61

Kultura

63

(62) 749-96-65

Sale zlokalizowane w szkołach

63

(62)749-96-64

Sport, turystyka

63

(62) 749-96-63

WYDZIAŁ FINANSÓW

Dyrekotr Wydziału 

59

(62) 749-95-96

REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Podatek od nieruchomości: os. fizyczne (miasto Jarocin), os. prawne

60

(62) 749-95-80

Podatek od nieruchomości: os. fizyczne (sołectwa)

60

(62) 749-95-82

Podatek od środków transportowych

60

(62) 749-95-82

Akcyza, podatek rolny, podatek leśny

60

(62) 749-95-83

Księgowość podatkowa – opłata za odbiór odpadów komunalnych

60

(62) 749-95-81

(62) 749-95-97

Księgowość podatkowa - podatki

60

(62) 749-95-87

Egzekucja

60

(62) 749-95-87

REFERAT KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ

Kierownik Referatu

56

(62) 749-95-96

Rozliczenia i płatności, sprawozdawczość

56

(62) 749-95-94

Księgowość organu

56

(62) 749-95-95

Księgowość jednostki

57

(62) 749-95-92

(62) 749-95-93

VAT, środki trwałe

57

(62) 749-95-91

Fundusz sołecki, plany finansowe

58

(62) 749-95-90

Płace

56

(62) 749-95-94

WYDZIAŁ ROZWOJU

Dyrektor Wydziału 

48

(62) 749-95-49

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Drogi – inwestycje, place zabaw

51

(62) 749-95-44

Drogi – bieżące utrzymanie dróg, remonty

51

(62) 749-95-43

Drogi – zajęcie pasa drogowego, lokalizacje urządzeń
i zjazdów

51

(62) 749-95-42

Transport zbiorowy, schronisko dla zwierząt

50

(62) 749-95-41

REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Użytkowanie wieczyste, sprzedaż nieruchomości, podziały nieruchomości

48

(62) 749-95-09

(62) 749-95-52

Gospodarka mieszkaniowa: lokale, budynki

48

(62) 749-95-58

Warunki zabudowy, inwestycje celu publicznego

49

(62) 749-95-56

Zaświadczanie o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, wypis i wyrys z mpzp, numeracja budynków, nazwy ulic

49

(62) 749-95-54

Zarządzanie mieniem w wiejskich domach kultury
i w świetlicach wiejskich

49

(62) 749-95-55

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA

Gospodarka odpadami komunalnymi

45

(62) 749-95-46

(62) 749-95-60

Rolnictwo, zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów

46

(62) 749-95-47

Geologia, prawo wodne

46

(62) 749-95-48

Decyzje środowiskowe

49

(62) 749-95-57

REFERAT ZIELENI MIEJSKIEJ

Zieleń urządzona na obszarze gminy

51 (62) 749-95-40

BIURO KONTROLI I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego 

64

(62) 749-95-15

 

 

 

 

Zaświadczanie o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, wypis i wyrys z mpzp, numeracja budynków, nazwy ulic


Zaczynamy segregowa bio odpady
Rewitalizacja Aplikacja BLISKO Oce Urzd Obywatel.pl System Informacji Przestrzennej e-MAPA Mapa Inwestycji w Gminie Jarocin Zainwestuj w Gminie

Wydarzenia

Na skróty

videojarocin

Materiały wideo

Polecamy