Nowe opłaty za odpady od 1 lipca 2019

  • Drukuj

Od 1 lipca 2019 r. zmieniają się opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stawki opłat ustalone zostały przez Radę Miejską w Jarocinie. Najwięcej zapłacą osoby, które nie segregują śmieci.

Od 1 lipca za wywóz śmieci segregowanych trzeba będzie zapłacić od 14-11 zł na osobę. Stawka maleje wraz ze wzrostem ilości osób zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym. I tak: jedna osoba zapłaci 14 zł, w przypadku dwóch osób stawka zostaje podwojona, czyli łączna opłata wyniesie 28 zł. Przy trzech osobach stawka maleje do 13 zł na osobę, co da łącznie 39 zł. Jeśli w gospodarstwie mieszkają cztery osoby, to opłata będzie jeszcze niższa i wyniesie 12 zł na osobę, czyli za całość rodzina zapłaci 48 zł. W przypadku mieszkających pod wspólnym dachem pięciu osób i więcej, stawka na osobę wyniesie 11 zł.

Segregowanie się opłaca

Zróżnicowanie w opłatach potwierdza, że segregowanie odpadów się opłaca. Na terenie gminy Jarocin wie o tym ponad 96% rodzin. Ci, którzy nie będą selektywnie zbierali odpadów, w tym także bioodpadów kuchennych, zapłacą dużo więcej. Stawka w tym przypadku wynosi 28 zł na osobę bez względu na to, ilu mieszkańców zamieszkuje we wspólnym gospodarstwie.

Skąd ta podwyżka?

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Jarocin nie wzrastała od 2013 roku. W przeciwieństwie do kosztów składowania odpadów, a jednocześnie wzrostu jakości usług z tym związanych, a także wzrostu ilości produkowanych odpadów. W 2013 roku statystyczny mieszkaniec gminy produkował ich 444 kg, a obecnie jest to już 540 kg na mieszkańca. Wzrost jakości usług w zakresie gospodarki odpadami objawia się m.in. zwiększeniem częstotliwości odbioru odpadów biodegradowalnych – zielonych, wprowadzeniem pilotażowej zbiórki popiołów i wyposażeniem nieruchomości w pojemniki do popiołu, czy zwiększeniem ilości odpadów zbieranych w worku żółtym o dodatkowe odpady. W minionych 6 latach wprowadzono też zbiórkę przeterminowanych leków w wybranych punktach na terenie gminy i zwiększono ilości przyjmowanych odpadów w punkcie selektywnej zbiórki odpadów. Najnowszym projektem jest wprowadzenie zbiórki odpadów biodegradowalnych – kuchennych wraz z dostarczeniem pojemników na te odpady.

 

STAWKI DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

STAWKI DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

 


Zaczynamy segregowa bio odpady
Rewitalizacja Aplikacja BLISKO Oce Urzd Obywatel.pl System Informacji Przestrzennej e-MAPA Mapa Inwestycji w Gminie Jarocin Zainwestuj w Gminie

Wydarzenia

Na skróty

videojarocin

Materiały wideo

Polecamy