Nagroda Burmistrza Jarocina im. gen. Stanisława Taczaka za zasługi dla Ziemi Jarocińskiej

  • Drukuj

    Nagrody imienia Stanisława Taczaka włodarz miasta przyznaje co roku. Statuetką honorowane są osoby, ale i organizacje, za wybitne osiągnięcia w dziedzinie oświaty i wychowania, kultury i ochrony zabytków, sportu i turystyki, ochrony zdrowia, ochrony środowiska, rozwoju infrastruktury czy też w jakiejkolwiek innej sferze działalności społecznej, przyczyniając się tym samym do znaczącego rozwoju i promocji Gminy Jarocin.

REGULAMIN

WNIOSEK


Rok 2017 

Laureatami Nagrody im. Stanisława Taczaka zostali: Ksiądz Dariusz Matusiak, Stefan Tobolski, Jadwiga Podeszwa, Zbigniew Obara i Maciej Paterski.

fot. Tomasz Bartkowiak 

 

Rok 2016

Laureatami Nagrody im. Stanisława Taczaka zostali: Cech Rzemiosł Różnych w Jarocinie, państwo Emilia i Janusz Zdrojowi, Hufiec ZHP Jarocin im. Lotnictwa Polskiego, pan Łukasz Błaszczyk oraz Antonianum - szkoła przy parafii św. Antoniego.

fot. Tomasz Bartkowiak

Rok 2015

Laueratami nagrody im. St. Taczaka zostali: Mariusz Małynicz, Tadeusz Zysk, parafia pw. św. Andrzeja Apostoła w Golinie oraz działacze i twórcy Amatorskiego Klubu Filmowego JAR.

Rok 2014

Laureatami nagrody im. St. Taczaka zostali: Eugenia Wieczorek, Niezależny Związek Zawodowy „Solidarność” – Zarząd Regionu Wielkopolska, Oddział w Jarocinie , Fundacja Ogród Marzeń z Jarocina, Grupa RBB-Stal, Bronisława Włodarczyk, Czesława Cieślak i Ochotnicza Straż Pożarna im. gen. Stanisława Taczaka w Mieszkowie.

Rok 2013

Laureatami nagrody im. St. Taczaka zostali: regionalistka Janina Grala, radny sejmiku Województwa Wielkopolskiego Jan Grzesiek, byli burmistrzowie Jarocina Marek Przymusiński i Paweł Jachowski, poseł Rafał Grupiński, Stowarzyszenie Edukacyjne Gimnazjum 2000, Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Jarocinie, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin oraz Muzeum Regionalne w Jarocinie. Nagrodzeni otrzymali statuetki oraz pamiątkowe certyfikaty.

 

Rok 2012


Laureatami nagrody im. St. Taczaka zostali: Laura Paluszkiewicz - wieloletnia nauczycielka, polonistka Liceum Ogólnokształcącego w Jarocinie, Aleksandra i Jarosław Mendelscy - założyciele i współautorzy sukcesów Zespołu Folklorystycznego "Snutki", Kurkowe Bractwo Strzeleckie z Mieszkowa, oraz Grupa Rekonstrukcyjna Armii Wielkopolskiej im. Gen. St. Taczaka w Mieszkowie. Kapituła Konkursowa postanowiła też przyznać dwie nagrody dla miast partnerskich - Libercourt i Schluchtern. Pamiątkowe statuetki zostały wręczone przedstawicielom władz obu miast, podczas obchodów rocznicowych związanych z podpisaniem umów o współpracy.

Rok 2011

Jednostka OSP Witaszyce 
Jedna z najbardziej prężnych jednostek ochotniczej straży pożarnej w regionie. Działa w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym, wypełniając wiele ponadstandardowych zadań. W tym roku przypada setny jubileusz jej istnienia - powołana została do życia 11 listopada 1911 roku. 

Czesław Przedpełski 
Mieszkaniec Witaszyc, od 20 lat zajmuje się organizowaniem pomocy dla ubogich, chorych, niepełnosprawnych i pokrzywdzonych w kataklizmach. Od 1996 roku działa w ramach Lions Club Poznań Concordia, międzynarodowej organizacji charytatywnej. Dla potrzebujących organizuje głównie pomoc rzeczową. Ze specjalistycznych łóżek, materacy, wózków inwalidzkich, balkoników korzystają od lat polskie szpitale, domy i ośrodki pomocy społecznej i osoby fizyczne, w tym oczywiście mieszkańcy i placówki z naszego powiatu: jarociński szpital, Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie, Warsztat Terapii Zajęciowej czy Dom Dziecka w Górze. Współpracuje z wielkopolską policją, wspierając rzeczowo poszkodowanych policjantów. Od 2007 roku prowadzi stałą akcję pomocy na Białorusi. W 2001 roku był organizatorem akcji "Wielkopolanie powodzianom", a w 2010 "Jarocińska pomoc na rzecz Bogatyni". W 2004 troku jako pierwszy Polak został uhonorowany odznaczeniem Lion of the Year (Lew Roku). W 2006 roku został Aniołem Ziemi Jarocińskiej.

Twórcy młodzieżowego klubu "Olimp" i Wielkopolskich Rytmów Młodych '70 
To grupa kilkunastu osób, działająca pod kierownictwem Jacka Chudzika. Od nich wszystko się zaczęło. Bez nich nie byłoby jarocińskiego festiwalu, który w 1980 r. odbył się pod nazwą I Ogólnopolski Przegląd Muzyki Młodej Generacji. To oni rozpoczęli budować tradycje rockowe w Jarocinie, organizując w latach 70. ubiegłego stulecia Wielkopolskie Rytmy Młodych. Pierwsze WRM odbyły się w 1970 roku i zorganizowane zostały właśnie przez działający w dawnej bursie przy ul. T. Kościuszki klub "Olimp". Przedsięwzięcie z roku na rok zyskiwało popularność, rozrastając się z imprezy o charakterze lokalnym do imprezy ogólnopolskiej. Ich zasług w budowie rockowych tradycji Jarocina nie sposób dłużej pomijać. Bez klubu "Olimp" nie byłoby Wielkopolskich Rytmów Młodych, bez WRM nie byłoby festiwalu jarocińskiego.

Andrzej Owczarek 
Twórca Planetarium w Potarzycy. Obiekt został uruchomiony w 1993 roku. Planetarium w Potarzycy to do dziś jedyna tego typu placówka, działająca w szkole w Polsce. Choć wyposażone jest w aparaturę projekcyjną wykonaną metodą amatorską, wpisano je w rejestr polskich placówek astronomicznych przez Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii oraz w rejestr światowych placówek astronomicznych przez Międzynarodową Unię Astronomiczną. Wykorzystywane jest przez nauczycieli i uczniów szkół z całej Wielkopolski (i nie tylko) w nauczaniu astronomii, fizyki i geografii. Oprócz seansów astronomicznych organizowane są  również obserwacje obiektów i zjawisk astronomicznych. Współpracuje z licznymi placówkami astronomicznymi w kraju i za granicą, między innymi z Europejską Kosmiczną Agencją Informacyjną Teleskopu Hubble'a w Garching koło Monachium. Andrzej Owczarek za wkład w rozwój nauki otrzymał wiele wyróżnień: Nagrodę Fizyków Polskich, dwukrotnie Nagrodę Kuratora Oświaty i najcenniejszą w 2001 roku - Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej. Zmarł 7 marca 2011r.

 

Rok 2010

Nagrodzony Andrzej Kostołowski to współtwórca Muzeum im. Adama Mickiewicza w Śmiełowie. Dziś już na emeryturze, ale przez 30 lat pełnił funkcję kustosza tej placówki. Skutecznie wypromował w Polsce i za granicą Ziemię Jarocińską jako miejsce związane z narodowym wieszczem.

O przyznanie nagrody dla lekarza Marii Lisieckiej, jarocińskiej "siłaczki", dla której "być" zawsze góruje nad "mieć", wnioskowało aż 117 mieszkańców Jarocina. Pozostałych pięciu kandydatów do Nagrody zgłosili radni rady miejskiej.


Prof. dr hab. Ryszard Grygiel to pochodzący z Jarocina archeolog, od wielu lat jest dyrektorem Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Dla Jarocina szczególnie cenne są jego kilkuletnie badania koło Skarbczyka, które doprowadziły do odkrycia średniowiecznej siedziby rycerskiej pierwszych, potwierdzonych w źródłach historycznych właścicieli miasta - Zarembów. Działalność naukową prof. Grygiel łączy z popularyzacją dziejów Ziemi Jarocińskiej. Opublikował m.in. Przygody archeologa na Ziemi Jarocińskiej i w Zdunach z dedykacją: Miastu rodzinnemu - Jarocinowi z okazji jubileuszu 750-lecia poświęcam. 

Wśród zasług 16. Jarocińskiego Batalionu Remontu Lotnisk im. gen. bryg. Stanisława Taczaka wymieniono kultywowanie tradycji patriotycznych, szczególnie związanych z Powstaniem Wielkopolskim i jego bohaterów, pielęgnowanie postaw patriotycznych wśród mieszkańców, bezinteresowną pomoc mieszkańcom powiatu jarocińskiego oraz promocję zawodu żołnierza. 

Leszek Trzcieliński to właściciel "Rybhandu", jarocińskiej firmy stanowiącej jedną z najważniejszych wizytówek na mapie gospodarczej Wielkopolski. Zarówno wnioskodawcy, jak i kapituła, podkreślali jego działalność filantropijną. Do najważniejszych jego zasług należy przeprowadzenie generalnego remontu pałacu w Tarcach. Burmistrz przyznaje, że to właśnie dbałość Leszka Trzcielińskiego o dziedzictwo kulturalne zasługuje na szczególne wyróżnienie.

Wśród  laureatów jest także biskup kaliski Stanisław Napierała, nagrodzony za szczególną troskę duchową i działalność duszpasterską na rzecz mieszkańców gminy Jarocin, a także za wkład w budowanie jedności i solidarności międzyludzkiej.

Rok 2009

Laureatami nagrody w roku 2009 zostali: Walter Chełstowski, Jan Jajor, Tomasz Klauza, Ojciec Sylwin Wojdanowicz, Fundacja Współpracy Veldhoven - Jarocin - to laureaci Nagrody im. Stanisława Taczaka, które Burmistrz Jarocina wręczył 11 listopada podczas uroczystej sesji rady miejskiej. Pośmiertnie uhonorowany nagrdoą został historyk Piotr Marchwiak.

 

 

16 stycznia 2009 roku, w dniu odsłonięcia pomnika generała Stanisława Taczaka w Mieszkowie, statuetki otrzymał wnuk generała Jerzy Gogołkiewicz, prof. Bogusław Polak -  biograf generała, konsultant historyczny budowy pomnika, Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek - patron honorowy przedsięwzięcia oraz partycypujący w kosztach budowy pomnika: 

Marek Woźniak - Marszałek Województwa Wielkopolskiego, patron honorowy budowy pomnika, projektodawca wsparcia finansowego budowy pomnika przez Województwo Wielkopolskie,

Ryszard Grobelny - Prezydent Miasta Poznania, projektodawca znaczącego wsparcia finansowego budowy pomnika przez Miasto Poznań,

Stanisław Martuzalski - Starostwa Jarociński, projektodawca wsparcia finansowego budowy pomnika przez Powiat Jarociński,

Tomasz Małolepszy - Prezydent Miasta Leszna, projektodawca wsparcia finansowego budowy pomnika przez Miasto Leszno,

Teofil Marciniak - Burmistrz Książa Wielkopolskiego, projektodawca wsparcia finansowego budowy pomnika przez Gminę Książ Wielkopolski,

Marek Wesołowski - Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew, projektodawca wsparcia finansowego budowy pomnika przez Gminę Kleczew,

Jerzy Przygoda - Wójt Gminy Kobyla Góra, projektodawca wsparcia finansowego budowy pomnika przez Gminę Kobyla Góra,

Maciej Sobczak - Burmistrz Janowca Wielkopolskiego, projektodawca wsparcia finansowego budowy pomnika przez Gminę Janowiec Wielkopolski,

Jerzy Lechnerowski - Burmistrz Gminy Kórnik, projektodawca wsparcia finansowego budowy pomnika przez Gminę Kórni,

Piotr Curyk - Burmistrz Pogorzeli, projektodawca wsparcia finansowego budowy pomnika przez Gminę Pogorzela,

Stefan Mikołajczak - Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego, projektodawca wsparcia finansowego budowy pomnika przez Ochotnicze Straże Pożarne.


 


Zaczynamy segregowa bio odpady
Rewitalizacja Aplikacja BLISKO Oce Urzd Obywatel.pl System Informacji Przestrzennej e-MAPA Mapa Inwestycji w Gminie Jarocin Zainwestuj w Gminie

Wydarzenia

Na skróty

videojarocin

Materiały wideo

Polecamy