Konsultacje społeczne na rok 2020 - nabór tematów

  • Drukuj

Konsultacje społeczne - trwa nabór tematów

Do końca stycznia 2020 r. można składać propozycje tematów konsultacji społecznych, które po otrzymaniu rekomendacji Rady Społecznej, zostaną ujęte w Planie Konsultacji Społecznych na rok 2020.

Konsultacje społeczne to forma dialogu, w którym przedstawiciele władz samorządowych przedstawiają mieszkańcom swoje plany dotyczące istotnych kwestii m.in. inwestycji lub innych przedsięwzięć, które będą miały wpływ na życie codzienne i pracę mieszkańców.

Konsultacje nie ograniczają się jednak tylko do przedstawienia tych planów, ale również do wysłuchania opinii na ich temat, ich modyfikowania i informowania o ostatecznej decyzji. Jest to sposób uzyskiwania opinii, stanowisk, propozycji itp. od instytucji i osób, których w pewien sposób dotkną, bezpośrednio lub pośrednio, skutki proponowanych przez administrację działań.

W konsultacjach społecznych warto wziąć udział, szczególnie jeśli temat dotyczy Twojej okolicy, bo wówczas istnieje szansa na to, że dyskutowany projekt będzie uwzględniał również Twoje potrzeby.

 

Kalendarium konsultacji społecznych 2020

  • do 31 stycznia
    zgłaszanie propozycji tematów konsultacji
  • do 28 lutego
    ogłoszenie listy rankingowej tematów konsultacji
  • do 30 marca 
    Burmistrz Jarocina ogłasza Plan Konsultacji Społecznych na rok 2020

Zgodnie z tym harmonogramem przeprowadzone zostaną poszczególne konsultacje, których organizatorami będą wydziały urzędu miejskiego, jednostki organizacyjne gminy i instytucje kultury. Konsultacje będą ważne bez względu na liczbę mieszkańców biorących w nich udział, mają jednak charakter niewiążący. 

 

Kto i jak może zaproponować temat konsultacji?

Tematy konsultacji należy zgłaszać na wniosku o przeprowadzenie konsultacji społecznych.

Tematy konsultacji może zaproponować: 6 radnych Rady Miejskiej, zarząd osiedla, rada sołecka, mieszkańcy gminy - bez ograniczeń wiekowych. W przypadku tematów zgłaszanych przez mieszkańców gminy do wniosku należy dołączyć listę poparcia:

- co najmniej 20 osób - w przypadku wsi: Annapol, Bachorzew, Ciświca, Cząszczew, Dąbrowa, Hilarów, Kadziak, Kąty, Osiek, Prusy, Roszkówko, Stefanów, Tarce, Wilczyniec, Witaszyczki;

- co najmniej 30 osób - w przypadku wsi Łuszczanów, Potarzyca, Radlin, Roszków, Siedlemin, Zakrzew;

- co najmniej 50 osób - w przypadku wsi: Cielcza, Golina, Mieszków, Wilkowyja, Witaszyce;

- co najmniej 100 osób - w przypadku mieszkańców Jarocina.

 

Wniosek oraz wzór listy poparcia dostępne są na stronie www.jarocin.pl w zakładce Dla  Mieszkańców – Konsultacje społeczne – Formularze oraz w Urzędzie Miejskim w Jarocinie – Wydział Planowania Strategicznego (ul. T. Kościuszki 15a – parter).

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600.

Osoba do kontaktu: Anita Szymańska, Urząd Miejski w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin, Wydział Planowania Strategicznego (ul. T. Kościuszki 15a – parter), tel. 516 168 953, e-mail: konsultacje.spoleczne@jarocin.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zaczynamy segregowa bio odpady
Rewitalizacja Aplikacja BLISKO Oce Urzd Obywatel.pl System Informacji Przestrzennej e-MAPA Mapa Inwestycji w Gminie Jarocin Zainwestuj w Gminie

Wydarzenia

Na skróty

videojarocin

Materiały wideo

Polecamy