Konkursy

  • Drukuj
 GENERATOR OFERT

Instrukcja składania ofert w Generatorze ofert

Otwarte konkursy ofert na rok 2020

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert nr VII/2020 – POMOC SPOŁECZNA – Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych - edycja 2020

2020-08-26
Rozstrzygnięcie konkursu ofert z zakresu POMOC SPOŁECZNA – Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych - edycja 2020

Otwrate konkursy ofert na rok 2019 

2019-07-04

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert nr I/2019 – POMOC SPOŁECZNA – usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych

2018-12-10

Ogłoszenie Burmistrza Jarocina o otwartym konkursie ofert 5/2018 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z dnia 10 grudnia 2018 r.

2018-11-27

Prowadzenie i obsługa schroniska dla bezdomnych zwierząt z terenu Gmin: Jarocin, Jaraczewo,   Żerków, Pępowo, Pogorzela, Koźmin Wlkp., Rozdrażew, Milicz i Dobrzyca zlokalizowanego
w Radlinie w roku 2019

2018-11-23 Ogłoszenie Burmistrza Jarocina o otwartym konkursie ofert 2/2018 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji z dnia 23 listopada 2018 r.


2018-11-23 Ogłoszenie Burmistrza Jarocina o otwartym konkursie ofert 1/2018 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji z dnia 23 listopada 2018 r.

2018-11-23 Ogłoszenie Burmistrza Jarocina o otwartym konkursie ofert 3/2018 z zakresu oświaty i wychowania z dnia 23 listopada 2018 r.


2018-11-23 Ogłoszenie Burmistrza Jarocina o otwartym konkursie ofert 4/2018 z zakresu turystyki i krajoznawstwa oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z dnia 23 listopada 2018 r.

2018-11-23 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na 2019 r.

Otwarte konkursy ofert na rok 2018 

Ogłoszenie Burmistrza Jarocina o otwartym konkursie ofert - upowszechnianie wiedzy i organziacja edukacji pozaszkolnej dla dzieci i młodzieży z dnia 18 grudnia 2017 roku 

Ogłoszenie Burmistrza Jarocina o otwartym konkursie ofert na rok 2018 z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska z dnia 04 grudnia 2017 r.

Ogłoszenie Burmistrza Jarocina o otwartym konkursie ofert na 2018  

Ogłoszenie Burmistrza Jarocina o otwartym Konkursie ofert nr I/2018 na wspieranie realizacji zadań w obszarze ochrony i promocji zdrowia

Ogłoszenie Burmistrza Jarocina o otwartym konkursie ofert na 2018 r. z zakresu pomocy społecznej z dnia 29 listopada 2017 r. 

Otwarte konkursy ofert na rok 2017

2017-07-24

Ogłoszenie Burmistrza Jarocina o otwartym konkursie ofert z zakresu pomocy społecznej.

2016-12-16

Ogłoszenie Burmistrza Jarocina o otwartym konkursie ofert na rok 2017 z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu z dnia 16 grudnia 2016 r.

2016-12-02

Ogłoszenie Burmistrza Jarocina o otwartym konkursie ofert na rok 2017 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, oświaty i wychowania z dnia 2 grudnia 2016 r.

2016-12-02

Ogłoszenie Burmistrza Jarocina o otwartym konkursie ofert na rok 2017  z zakresu pomocy społecznej oraz ochrony i promocji zdrowia z dnia 2 grudnia 2016 r.

2016-12-02

Ogłoszenie Burmistrza Jarocina o otwartym konkursie ofert na rok 2017 z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska z dnia 2 grudnia 2016 r.

Otwarte konkursy ofert na rok 2016

Otwarty konkurs ofert na rok 2016 na zadania w zakresie: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu z dnia 14 grudnia 2015r. Szczegóły tutaj.

Ogłoszenie Burmistrza Jarocina o otwartym konkursie ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej na rok 2016 z dnia 27 listopada 2015 r. Szczegóły tutaj.

Zestawienie dotacji przyznanych z budżetu gminy Jarocin w zakresie pomocy społecznej na rok 2016
Zadanie nr 1 - szczegóły tutaj
Zadanie nr 2  - szczegóły tutaj

Ogłoszenie Burmistrza Jarocina o otwartym konkursie ofert na rok 2016 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr i tradycji, ochrony i promocji zdrowia, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, oświaty i wychowania z dnia 27 listopada 2015 rSzczegóły tutaj

WYNIKI

KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I TRADYCJI

Zadanie nr 1: Prowadzenie Muzeum Parowozownia Jarocin w 2016 roku. Szczegóły tutaj.

Zadanie nr 2: Prowadzenie działalności filmowej w kinie Echo im. Piotra Łazarkiewicza w Jarocinie. Szczegóły tutaj.

Zadanie nr 7: Prowadzenie edukacji muzycznej dzieci i młodzieży w zakresie gry na instrumentach muzycznych i śpiewu. Szczegóły tutaj.

Zadanie nr 8: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w Potarzycy. Szczegóły tutaj.

Zadanie nr 9: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w Radlinie. Szczegóły tutaj.

Zadanie nr 10: Prowadzenie świetlicy wiejskiej  w Roszkowie wraz z przyległym terenem  rekreacyjnym. Szczegóły tutaj.

OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA

Zadanie nr 1: Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych i opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci i młodzieży. Szczególy tutaj

SPORT

Zestawienie dotacji przyznanej z budżetu gminy Jarocin w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2016 - Obsługa i realizacja powszechnego programu nauki pływania klas drugich szkół podstawowych w roku 2016. Szczegóły tutaj

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Prowadzenie Planetarium w Centrum Oświatowo-Kulturalnym w Potarzycy. Szczegóły tutaj.

Ogłoszenie Burmistrza Jarocina o otwartym konkursie ofert na zadanie: Prowadzenie i obsługa schroniska dla bezdomnych zwierząt z terenu Gmin: Jarocin, Jaraczewo, Żerków, Pępowo, Pogorzela, Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Milicz zlokalizowanego w Radlinie w roku 2016 z dnia 27 listopada 2015 r. Szczegóły tutaj. 

Wyniki tutaj

 

Otwarte konkursy ofert na rok 2015

Otwarty konkurs na mikrodotacje - szczegóły tutaj

WynikiWyniki 2Wyniki 3

Otwarty konkurs ofert z dnia 30.07.2015 rogłoszeniewyniki

 

Otwarty konkurs ofert z dnia 14.04.2015 r. ogłoszenie

 

Otwarty konkurs ofert z dnia 14.04.2015 r. - ogłoszenie         

Wyniki:  SPORT zad. nr 1zad. nr 2;

        

Otwarty konkurs ofert z dnia 26.02.2015 r. - ogłoszenie

Wyniki:  ZDROWIE zad. nr 1;  zad. nr 2;

 

Otwarty konkurs ofert z dnia 06.02.2015 r. - ogłoszenie

Wyniki: OŚWIATA zad. nr 1;

          

Otwarty konkurs ofert z dnia 26.01.2015 r. - ogłoszenie

Wyniki: ZDROWIE zad nr 1; 

      

Otwarty konkurs ofert z dnia 17.12.2014 r. - ogłoszenie

Wyniki: KULTURA zad. nr 1; zad. nr 2; zad nr 3; 

           ZDROWIE zad. nr 1; zad. nr 2; zad nr 3; 

           SPORT zad. nr 1; zad. nr 2; zad nr 3; 

 

Otwarty konkurs ofert z dnia 21.11.2014 r. - ogłoszenie

Wyniki: KULTURA zad. nr 1; zad. nr 2;

           ZDROWIE zad nr 3; 

           SPORT zad. nr 4;

           POMOC SPOŁECZNA zad. nr 5; zad. nr 6.

 

 

 


Zaczynamy segregowa bio odpady
Rewitalizacja Aplikacja BLISKO Oce Urzd Obywatel.pl System Informacji Przestrzennej e-MAPA Mapa Inwestycji w Gminie Jarocin Zainwestuj w Gminie

Wydarzenia

Na skróty

videojarocin

Materiały wideo

Polecamy