Jarociński Kongres Kultury

  • Drukuj

JAROCIŃSKA KULTURA W BADANIACH

Podczas Jarocińskiego Kongresu Kultury, który odbył się 2 i 3 grudnia 2015 roku, zaprezentowane zostały wyniki kilkumiesięcznych badań przeprowadzonych przez Regionalne Obserwatorium Kultury Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Badania przeprowadzili: dr Marcin Poprawski, Piotr Firych i Marcin Mękarski. W ramach badań przeprowadzono: wywiady grupowe, pogłębione wywiady z liderami lokalnymi, sondaż wśród wszystkich uczniów klas maturalnych szkół ponadgimnazjalnych oraz badania ankietowe wśród publiczności festiwalowej. - W sumie jest 11 ważnych punktów o których warto rozmawiać w kontekście polityki kulturalnej w powiecie. Wybraliśmy jednak trzy priorytety, które wydały się nam najbardziej interesujące podczas wszystkich spotkań i badań: uczestnictwo w kulturze mieszkańców, edukacja kulturalna i kompetencje kadr kultury - podkreśla dr Marcin Poprawski. 

Uczestnictwo w kulturze mieszkańców

- Podkreślić trzeba różnorodność oferty kulturalnej, której główną siłą napędowa są stowarzyszenia, których w powiecie jest mnóstwo. Stanowi to dość ciekawy motyw do pobudzania kreatywności również dla instytucji. Zauważmy że dzięki wchodzenie we współpracę wymusza wyjście poza schematy działalności statutowej bibliotek i domów kultury, które ze stowarzyszeniami współpracują - mówi Piotr Firych. 

Uczestnictwo w kulturze mieszkańców powiatu:

pozytywne strony:

różnorodna oferta
darmowy dostęp do kultury
stała wyrobiona publiczność poszczególnych wydarzeń
duża świadomość animatorów,
pasja, pracowitość

negatywne strony:
pasywność mieszkańców,
„nadawanie” kultury – rzadkie współtworzenie kultury przez mieszkańców,
problem z docieraniem z informacjami do mieszkańców,
brak pomysłów i wiary że coś może się zmienić,
nakładające się na siebie imprezy,
problem przestrzeni dla kultury
problemy z transportem

Edukacja kulturalna – kompetencje kulturalne mieszkańców

Pierwszym naturalnym i trafnym skojarzeniem z edukacją kulturalną jest oczywiście myślenie o najmłodszych. Jednak patrząc na to, jak wygląda sytuacja demograficzna i to, że nasze społeczeństwo się starzeje należy dostrzec potencjał i potrzeby osób coraz starszych i coraz większe zapotrzebowanie edukacji kulturalnej do tej grupy społecznej.

Niektóre potencjały w zakresie edukacji kulturalnej są ogólne i charakterystyczne dla innych miejsc w Polsce, niektóre charakterystyczne tylko dla Jarocina. Potencjałami z pewnością są: stała grupa odbiorców, osoby starsze i aktywizacja tego środowiska oraz świadomi rodzice, czyli młode osoby, które całymi rodzinami angażują się w edukację kulturalną.

- Warto podkreślić niebanalne pomysły na projekty kulturalne, które mogą stać się źródłem inspiracji i dobrych praktyk, przełamujących utarte schematy i konwencje. Kiedy myślę o tym aspekcie w kontekście osób starszych to myślę o projekcie „Dzieci Jarocina”, który jest połączeniem bardzo dobrego pomysłu z ciekawą realizacją. Na tym przykładzie można pokazywać o co chodzi w takich niebanalnych projektach - zaznacza Michał Mękarski. 

Kompetencje kadr kultury

- Czy my jesteśmy dobrze przygotowani do tego aby być komunikatorem między sztuką a jej odbiorcą to pytanie, które warto zawsze sobie stawiać. Rozwijamy się tylko wtedy, kiedy dostrzegamy, że potrzebujemy dalszej wiedzy, dalszego rozwoju, większej wrażliwości i empatii - reasumuje dr Marcin Poprawski. 

Aktywność kulturalna maturzystów - wybrane wyniki badań:

Podczas badań młodzież oceniała 18 wydarzeń kulturalnych organizowanych na terenie powiatu. Najbardziej rozpoznawalną imprezą jest Jarocin Festiwal i Dni Jarocina. Te imprezy także najbardziej odpowiadają gustowi młodzieży, a co za tym idzie bywali na nich najczęściej. W obu przypadkach jako „to coś dla mnie” określiło je blisko 70% badanych.

Motywacje młodzieży: Młodzi ludzie przychodzą na wydarzenia kulturalne głównie dla towarzystwa i żeby przyjemnie spędzić czas blisko. Grupa z takimi motywacjami to aż 68 % badanych. Tylko nieco ponad 14% badanych uczęszcza na wydarzenia kulturalne z zainteresowania daną dziedziną kultury. W przypadku młodzieży potrzeba integracji, bycia razem jest dominująca.

Mały odsetek maturzystów który „tworzy kulturę”. 1/4 maturzystów zadeklarowała, że „tworzy kulturę”. Tylko co dziesiąty maturzysta uczestniczy w zorganizowanych zajęciach kulturalnych.

Więcej o wynikach badań przeprowadzonych w ramach Jarocińskiego Kongresu Kultury przeczytasz tutaj


Zaczynamy segregowa bio odpady
Rewitalizacja Aplikacja BLISKO Oce Urzd Obywatel.pl System Informacji Przestrzennej e-MAPA Mapa Inwestycji w Gminie Jarocin Zainwestuj w Gminie

Wydarzenia

Na skróty

videojarocin

Materiały wideo

Polecamy