Przetargi Jarocin-Sport

  • Drukuj


1. Ogłoszenie o przetargu nr JS/PN/RB/2/2013


Jarocin Sport Sp. z o.o. w Jarocinie ogłasza postępowanie przetargowe nr JS/PN/RB/2/2013 na zadanie: "Budowa boiska rekreacyjnego w Jarocinie." Numer ogłoszenia w BZP 463292-2013; data zamieszczenia: 14.11.2013 roku. 

Termin składania ofert upływa w dniu 28 listopada 2013 roku, godzina 10:00. 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest pod niżej wskazanym adresem: 

http://www.jarocinsport.pl/index.php?lang=default&ct=1&mod=ShowMenu&a=select&id=129#tekst

 2. Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy do postępowania przetargowego nr JS/PN/RB/2/2013

Odpowiedź dostępna pod adresem:

http://www.jarocinsport.pl/index.php?lang=default&ct=1&mod=ShowMenu&a=select&id=129#tekst

 

3. Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy do postępowania przetargowego nr JS/PN/RB/2/2013

Odpowiedź dostępna pod adresem:

http://www.jarocinsport.pl/index.php?lang=default&ct=1&mod=ShowMenu&a=select&id=129#tekst

 

4. Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy do postępowania przetargowego nr JS/PN/RB/2/2013

Odpowiedź dostępna pod adresem: 

http://www.jarocinsport.pl/index.php?lang=default&ct=1&mod=ShowMenu&a=select&id=129#tekst

 

5.  Ogłoszenie o przetargu nr JS/PN/U/1/2013

Jarocin Sport Sp. z o.o. w Jarocinie ogłasza postępowanie przetargowe nr JS/PN/U/1/2013 na zadanie: "Sprzątanie pomieszczeń i utrzymanie czystości w obiekcie Aquaaprku w Jarocinie" Numer ogłoszenia w BZP 252543-2013; data zamieszczenia: 26.11.2013 roku. 

Termin składania ofert upływa w dniu 9 grudnia 2013 roku, godzina 11:00. 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest pod niżej wskazanym adresem: 

http://www.jarocinsport.pl/index.php?lang=default&ct=1&mod=ShowMenu&a=select&id=129#tekst

 

6. Ogłoszenie o przetargu nr JFPK/11/2013

Jarocin Sport Sp. z o.o. w Jarocinie ogłasza postępowanie przetargowe nr JFPK/11/2013 na zadanie: "Zakup energii elektrycznej."

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest pod niżej wskazanym adresem:

 http://www.jarocinsport.pl/index.php?lang=default&ct=1&mod=ShowMenu&a=select&id=129#tekst

7. Zawiadomienie o wyborze najkorzystaniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr JS/PN/U/1/2013 

Zamawiający informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym w tryubie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Sprzatanie pomieszczeń i utrzymanie czystości w obiekcie Aquaparku w Jarocinie.

http://www.jarocinsport.pl/index.php?lang=default&ct=2&mod=ShowMenu&a=select&id=129#tekst

8. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego pn. "Zakup energii elektrycznej"

Zamawiający informuje, o unieważnieniu postępowania przetargowego pn. "Zakup energii elektrycznej" na mocy art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.). 

http://www.jarocinsport.pl/index.php?lang=default&ct=1&mod=ShowMenu&a=select&id=129#tekst

9. Ogłoszenie o przetargu na Zakup energii elektrycznej

Jarocin Sport Sp. z o.o. w Jarocinie ogłasza postępowanie przetargowe na zadanie: "Zakup energii elektrycznej."

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest pod niżej wskazanym adresem:

http://www.jarocinsport.pl/index.php?lang=default&ct=1&mod=ShowMenu&a=select&id=129#tekst

 10. Ogłoszenie o postępowaniu przetargowym pn. Świadczenie usług pralniczych dla Hotelu i Restauracji "Jarota" w Jarocinie

Jarocin Sport Sp. z o.o. w Jarocinie ogłasza postępowanie przetargowe nr JS/PN/U/2/2013 na Świadczenie usług pralniczych dla Hotelu i Restauracji "Jarota" w Jarocinie 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest pod niżej wskazanym adresem:

http://www.jarocinsport.pl/index.php?lang=default&ct=1&mod=ShowMenu&a=select&id=129#tekst

11. Zawiadomienie o wyborze oferty z informacją o odrzuceniu oferty w postępowaniu przetargowym na "Budowę boiska rekreacyjnego" 

Zawiadomienie dostępne pod niżej wskazanym adresem:

http://www.jarocinsport.pl/index.php?lang=default&ct=1&mod=ShowMenu&a=select&id=129#tekst

12. Pytania i odpowedzi do postępowania preztargowego nr JFPK/P13/2013 na "Zakup energii elektrycznej" 

Plik z odpowiedziami i zmieniony załącznik nr 4 - projekt umowy dostępne pod adresem: 

http://www.jarocinsport.pl/index.php?lang=default&ct=1&mod=ShowMenu&a=select&id=129#tekst

13. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr JS/PN/U/2/2013 na zadanie: Świadczenie usług pralniczych dla Hotelu i Restauracji "Jarota" w Jarocinie. 

Zawiadomienie dostępne jest pod adresem:

http://www.jarocinsport.pl/index.php?lang=default&ct=1&mod=ShowMenu&a=select&id=129#tekst

14. Ogłoszenie o postępowaniu przetargowym pn. Budowa sali sportowej w Mieszkowie wraz z finansowaniem wykonanej inwestycji przez okres dwóch. 

Jarocin Sport Sp. z o.o. w Jarocinie ogłasza postępowanie przetargowe nr JS/PN/RB/1/2013 na Budowa sali sportowej w Mieszkowie wraz z finansowaniem wykonanej inwestycji przez okres dwóch lat. 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest pod niżej wskazanym adresem:

http://www.jarocinsport.pl/index.php?lang=default&ct=1&mod=ShowMenu&a=select&id=130#tekst

15. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego pn. Budowa sali sportowej w Mieszkowie wraz z finansowaniem wykonanej inwestycji przez okres dwóch lat. 

Jarocin Sport Sp. z o.o. w Jarocinie zawiadamia o unieważnieniu postępowania przetargowego nr JS/PN/RB/1/2014 na zadanie Budowa sali sportowej w Mieszkowie wraz z finansowaniem wykonanej inwestycji przez okres dwóch lat."

Zawiadomienie dostępne jest pod adresem mailowym:

http://www.jarocinsport.pl/index.php?lang=default&ct=1&mod=ShowMenu&a=select&id=130#tekst

16. Ogłoszenie o przetargu nr JS/PN/RB/2/2014 na "Budowa sali sportowej w Mieszkowie wraz z finansowaniem wykonanej inwestycji przez okres dwóch lat." 

Jarocin Sport Sp. z o.o. w Jarocinie ogłasza postępowanie przetargowe nr JS/PN/RB/2/2013 na Budowa sali sportowej w Mieszkowie wraz z finansowaniem wykonanej inwestycji przez okres dwóch lat. 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest pod niżej wskazanym adresem:

 http://www.jarocinsport.pl/index.php?lang=default&ct=1&mod=ShowMenu&a=select&id=130#tekst

17. Zamawiający publikuje odpowiedź na otrzymane zapytanie do postępowania przetargowego nr JS/PN/RB/2/2014 na "Budowa sali sportowej w Mieszkowie wraz z finansowaniem wykonanej inwestycji przez okres dwóch lat." 

Wyjaśnienie treści SIWZ można pobrać pod adresem: 

http://www.jarocinsport.pl/index.php?lang=default&ct=1&mod=ShowMenu&a=select&id=130#tekst

18. Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr JS/PN/RB/2/2014 na zadanie "Budowa sali sportowej w Mieszkowie wraz z finansowaniem wykonanej inwestycji przez okres dwóch lat."

Zawiadomienie można pobrać pod adresem: 

http://www.jarocinsport.pl/index.php?lang=default&ct=1&mod=ShowMenu&a=select&id=130#tekst

19. Ogłoszenie o przetargu nr JS/PN/RB/3/2014 na zadanie "Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół Nr 3 w Jarocinie". 

Jarocin Sport Sp. z o.o. w Jarocinie ogłasza postępowanie przetargowe na zadanie "Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół Nr 3 w Jarocinie". Termin składania ofert 05.09.2014 roku, godzina 10.00. 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest pod niżej wskazanym adresem: 

http://www.jarocinsport.pl/index.php?lang=default&ct=1&mod=ShowMenu&a=select&id=130#tekst

20. Pytania i odpowiedzi do przetargu nr JS/PN/RB/3/2014 na zadanie "Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół Nr 3 w Jarocinie."

Pytania i odpowiedzi można pobrać ze strony:

http://www.jarocinsport.pl/index.php?lang=default&ct=1&mod=ShowMenu&a=select&id=130#tekst

21. Pytania i odpowiedzi do przetargu nr JS/PN/RB/3/2014 na zadanie "Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół Nr 3 w Jarocinie." Zamawiający publikuje uzupełnienie przedmiru robót. 

Pytania i odpowiedzi oraz uzupełniony przedmiar robót można pobrać ze strony:

http://www.jarocinsport.pl/index.php?lang=default&ct=1&mod=ShowMenu&a=select&id=130#tekst

22. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr JS/PN/RB/3/2014 na zadanie "Budowa sali sportowej nr 3 w Jarocinie"

Zawiadomienie można pobrać ze strony: 

http://www.jarocinsport.pl/index.php?lang=default&ct=1&mod=ShowMenu&a=select&id=130#tekst

23. Ogłoszenie o przetargu nieograniczony nr JS/PN/U/1/2014 na zadanie "Sprzątanie pomieszczeń i utrzymanie czystości w obiekcie Aquaparku w Jarocinie". Termin składania ofert ustalono na dzień 04.12.2014 roku, godzina 10.00 w siedzibie Spółki. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać pod adresem 

http://www.jarocinsport.pl/index.php?lang=default&ct=1&mod=ShowMenu&a=select&id=130#tekst

24. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr JS/PN/U/2/2014 na zadanie "Świadczenie usług pralniczych dla Hotelu i Restauracji "Jarota" w Jarocinie." Termin składania ofert upływa w dniu 08.12.2014 roku, godzina 10.00 w siedzibie Spółki. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać pod adresem 

http://www.jarocinsport.pl/index.php?lang=default&ct=1&mod=ShowMenu&a=select&id=130#tekst

25. Zawiadomienie o wyborze najkorzystaniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr JS/PN/U/1/2014 na zadanie "Sprzatanie pomieszczeń i utrzymanie czystości w obiekcie Aquaparku w Jarocinie"

Zawiadomienie można pobrać ze strony: 

http://www.jarocinsport.pl/index.php?lang=default&ct=1&mod=ShowMenu&a=select&id=130#tekst


Zaczynamy segregowa bio odpady
Rewitalizacja Aplikacja BLISKO Oce Urzd Obywatel.pl System Informacji Przestrzennej e-MAPA Mapa Inwestycji w Gminie Jarocin Zainwestuj w Gminie

Wydarzenia

Na skróty

videojarocin

Materiały wideo

Polecamy