Jarocin

  • Drukuj

 Miejscowe plany zagosodarowania przestrzennego 

Zwektoryzowane plany zagospodarowania przestrzennego dostępne są na portalu e-MAPA po rozwinięciu warstw i wybraniu ‘Zagospodarowanie przestrzenne’, ‘Plany miejscowe’ 

Załącznik graficzny                                    Nazwa   Data
 
 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego na północ od ulicy Glinki w mieście Jarocinie: zatwierdzony uchwałą nr XXXV/321/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 30 października 2008 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 30 grudnia 2008 r. Nr 256, poz. 4677

  2008.10.30
 
 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Konstytucji 3 Maja na obszarze miasta Jarocina: zatwierdzony uchwałą nr XLV/423/2009 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 30 czerwca 2009 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 11 września 2009 r. Nr 166, poz. 2827

  2009.06.30
 
                    

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego wzdłuż ul. Powstańców Wielkopolskich pomiędzy ul. Wrocławską i Wojska Polskiego na obszarze miasta Jarocina: zatwierdzony uchwałą Nr LXI/569/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 9 czerwca 2010 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 31 sierpnia 2010 r. Nr 174, poz. 3268

  2010.06.9
 
                                                                    
                                                        

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego wzdłuż ul. Powstańców Wielkopolskich pomiędzy ul. Wrocławską i Wojska Polskiego w mieście Jarocinie – I ETAP: zatwierdzony uchwałą Nr XVIII/228/2015 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 października 2015 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 9 listopada 2015 r., poz. 6590

  2015.10.29
 
 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Bogusław na obszarze miasta Jarocina – I ETAP: zatwierdzony uchwałą Nr XXXI/363/2016 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 28 kwietnia 2016 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 9 maja 2016 r., poz. 3241

                                                          2016.04.28                  
 

 

 

   2018.11.29
 

 

(tracą moc ustalenia uchwały Nr XXVII/172/2011 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Cielcza, gmina Jarocin, w granicach opracowania niniejszego planu)

   2018.05.30
       2019.03.29

Zaczynamy segregowa bio odpady
Rewitalizacja Aplikacja BLISKO Oce Urzd Obywatel.pl System Informacji Przestrzennej e-MAPA Mapa Inwestycji w Gminie Jarocin Zainwestuj w Gminie

Wydarzenia

Na skróty

videojarocin

Materiały wideo

Polecamy