Gmina - Gospodarka odpadami - Informacje podstawowe

  • Drukuj

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2017.1289 t.j.).

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości  z terenu Gminy Jarocin od dnia 1 lipca 2015 r. :

"ZGO-NOVA" Sp. z o. o. w Jarocinie

ul. T. Kościuszki 21A

63-200 Jarocin

tel. 62 594 26 72

tel. 519 317 852 - dla mieszkańców Gminy Jarocin

email: biuro@zgo-nova.pl

Usługi dodatkowe świadczone przez ww. firmę wraz z cennikiem:

http://www.zgo-nova.pl/index.php?page=gmina_jarocin

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jarocin zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

ODPADY KOMUNALNE I ZIELONE:

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych zlokalizowana pod  adresem: Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Jarocinie, Witaszyczki 1A, 63-200 Jarocin

Osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, w danym roku kalendarzowym wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

Za rok 2014:

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 39,5 %

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 21,1 %

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 81,4 %

Za rok 2015:

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 40,2%

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 25,3 %

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 85,7 %

 

 Za rok 2016:

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 6,68%

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 33,70 %

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 93,12 %

 

Za rok 2017:

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 1,08 %

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 41,90 %

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 99,37 %

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK):

PSZOK prowadzony jest przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Jarocinie, Witaszyczki 1A, 63-200 Jarocin jest zlokalizowany pod ww. adresem siedziby firmy.

Godziny przyjmowania odpadów:

Poniedziałek - Piątek: 6:00 - 21:00

Sobota: 8:00 - 14:00

http://www.zgo-jarocin.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=278&Itemid=161 


Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U.2015.1688):

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych jest okresowo, 2 razy w ciągu roku, odbierany za pomocą mobilnego punktu zbierania odpadów niebezpiecznych i problemowych – tzw. gratowozu, przez firmę odbierającą odpady komunalne od właścicieli nieruchomości  z terenu Gminy Jarocin.

Odpady te są również odbierane w następujących miejscach:

Lp.

Firma

Oznaczenie siedziby
i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny

Adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego na terenie gminy Jarocin

1.

Zakład  Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.
w Jarocinie

Witaszyczki 1A,
63-200 Jarocin

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych: Witaszyczki 1A,
63-200 Jarocin

2.

INTER CONSULT S.A.

ul. Słoneczna 20,
60-286 Poznań

ul. Św. Ducha 32,
63-200 Jarocin

3.

Firma Handlowo-Usługowa Obrót Surowców Wtórnych „DAN-MET” Damian Bartniczak

ul. Wrocławska 274,
63-200 Jarocin

ul. Wrocławska 274,
63-200 Jarocin

4.

JERONIMO MARTINS Dystrybucja S.A.

ul. Żniwna 5,
62-025 Kostrzyn

Market Biedronka:
ul. Śródmiejska 17a,
63-200 Jarocin
oraz ul. Powstańców Wlkp. 40, 63-200 Jarocin

5.

Kaufland Polska Markety Sp. z o. o.

ul. Szybka 6-10,
50-421 Wrocław

Market Kaufland,
ul. Kościuszki 16a,
63-200 Jarocin

6.

Telekomunikacja Polska S.A.

ul. Bułgarska 55,
60-320 Poznań

Na terenie Telepunktu:
ul. Wrocławska 14,
63-200 Jarocin

7.

Przedsiębiorstwo Handlowe A-T S.A.

ul. Zacisze 2,
63-700 Krotoszyn

Na terenie sklepu:
ul. Śródmiejska 6,
63-200 Jarocin

8.

Jar-BIS Sp.J. Barbara Klarzyńska i Arkadiusz Klarzyński

ul. Sarnia 2,
63-200 Jarocin

ul. Sarnia 2,
63-200 Jarocin

9.

NEONET S.A.

ul. Nyska 48a,
54-505 Wrocław

ul. Wrocławska 42,
63-200 Jarocin

10.

TERG Sp. z o. o.

ul. Za Dworcem 1d,
77-400 Złotów

Sklep TERG MEDIAEXPERT: ul. Powstańców Wlkp. 40,
63-200 Jarocin

11.

Belinda Sp. z o. o.

ul. Powstańców Wlkp. 16, 63-200 Jarocin

Na terenie obiektu Intermarche: ul. Powstańców Wlkp. 16,
63-200 Jarocin

12.

PEPCO Poland Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 73a,
60-479 Poznań

Sklep Pepco:
ul. Śródmiejska 17,
63-200 Jarocin

 


Zaczynamy segregowa bio odpady
Rewitalizacja Aplikacja BLISKO Oce Urzd Obywatel.pl System Informacji Przestrzennej e-MAPA Mapa Inwestycji w Gminie Jarocin Zainwestuj w Gminie

Wydarzenia

Na skróty

videojarocin

Materiały wideo

Polecamy