II aktualizacja „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jarocin na lata 2015-2020”

  • Drukuj

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu II aktualizacji "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jarocin na lata 2015-2020"

Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

Opinia sanitarna Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnwego

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY JAROCIN NA LATA 2015-2020 - II AKTUALIZACJA


 

Uchwała Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie zmiany uchwały nr LXII/623/2017 z dnia 10.11.2017r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/608/2017 z dnia 12.10.2017 r. w sprawie przyjęcia II aktualizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jarocin na lata 2015-2020"

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany II aktualizacji "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jarocin na lata 2015-2020"

 


Zaczynamy segregowa bio odpady
Rewitalizacja Aplikacja BLISKO Oce Urzd Obywatel.pl System Informacji Przestrzennej e-MAPA Mapa Inwestycji w Gminie Jarocin Zainwestuj w Gminie

Wydarzenia

Na skróty

videojarocin

Materiały wideo

Polecamy