Honorowi obywatele

  • Drukuj

Hugo Juliusz von Radolin (1840 – 1917)

 

Najwybitniejszy przedstawiciel rodziny Radolińskich. Dyplomata pruski i niemiecki. Większość swojego życia
 spędził poza Jarocinem. Honorowe Obywatelstwo Jarocina otrzymał 14 lipca 1897 roku w uznaniu zasług i troski jaką otaczał Jarocin. Można przypuszczać, że przyznanie tego tytułu związane było z intensywnym rozwojem miasta, który przypadł na ostanie 30 lat XIX wieku. Wtedy to Jarocin stał się ważnym węzłem kolejowym oraz stolicą utworzonego w 1887 roku powiatu Jarocińskiego. Nie mogłoby to mieć miejsca bez zaangażowania Hugona von Radolina. Z jego też inicjatywy dr Stanisław Karwowski uporządkował archiwalia związane z historią rodu oraz miasta, które posłużyły do badań nad dziejami Jarocina i zaowocowały wydaniem w 1902 roku pierwszej monografii miasta, a kilka lat później dzieła „Historia rodu Leszczyców z Radolina Radolińskich”.

 

 

Zbigniew hr. Ostroróg-Gorzeński (1869–1926)

 

Tytuł Honorowego Obywatela Jarocina władze miasta przyznały mu 20 listopada 1920 r.

Dnia 29 listopada 1918 r., na prośbę działaczy konspiracyjnej organizacji „Jedność”, stanął na czele jarocińskiego oddziału wojskowego. Po wybuchu powstania wielkopolskiego walnie przyczynił się do zorganizowania żołnierzy w miejscowych koszarach. Brał udział m.in. w zajęciu Krotoszyna i Zdun. Uczestniczył w walkach o Zbąszyń na froncie zachodnim. W styczniu 1919 r., w związku z reorganizacją przeprowadzoną przez sztab Dowództwa Głównego powstania wielkopolskiego, mianowany został dowódcą VI Okręgu Wojskowego z siedzibą w Jarocinie.

 

 

Ks. Ignacy Niedźwiedziński (1875–1941)

 

Tytuł Honorowego Obywatela Jarocina władze miasta przyznały mu 4 grudnia 1927 r. Okazją ku temu był uroczyście obchodzony jubileusz 25-lecia kapłaństwa.

Ks. Niedźwiedziński był proboszczem parafii pw. św. Marcina w Jarocinie w latach 1917–1941. Od początku pobytu tutaj włączył się w nurt działań niepodległościowych. Odegrał ważną rolę w rozwoju ruchu konspiracyjnego z przełomu lat 1918/1919, był kapelanem powstańców jarocińskich. Obok pracy kapłańskiej angażował się w działalność społeczną i kulturalną. Udzielał się również w miejscowych stowarzyszeniach i instytucjach spółdzielczych. Aktywnie działał na polu samorządowym. W okresie od 1 do 30 sierpnia 1922 r. pełnił w zastępstwie urząd burmistrza Jarocina.

 

 

Franciszek Basiński (1858–1942)

 

Tytuł Honorowego Obywatela Jarocina władze miasta przyznały mu 3 maja 1929 r.

Działacz niepodległościowy i samorządowy, kupiec-restaurator (właściciel hotelu „Victoria”). Poparł aktywnie głośny strajk dzieci szkolnych w Jarocinie 13 sierpnia 1906 r., w którym uczestniczyły jego dzieci. Jeden z założycieli Banku Przemysłowo-Kupieckiego w Jarocinie (1913 r.). Współorganizator działań powstańczych z przełomu lat 1918/1919. Członek Straży Ludowej oraz sekretarz Powiatowego Komitetu Obywatelskiego utworzonego w 1918 r., które dążyło do przejęcia władzy administracyjnej w mieście i powiecie. Delegat na Polski Sejm Dzielnicowy w Poznaniu w grudniu 1918 r. Pełnił tymczasowo funkcję burmistrza Jarocina od listopada 1918 r. i ponownie od grudnia 1924 r. po śmierci burmistrza Jana Figny. Członek władz samorządowych w Jarocinie.

 

 

Tomasz Jachowski (1860–1934)

 

Tytuł Honorowego Obywatela Jarocina władze miasta przyznały mu 3 maja 1929 r.

Działacz polityczny i niepodległościowy, brał aktywny udział w życiu gospodarczym i społecznym Jarocina. Należał do władz miejscowej Kasy Pożyczkowo-Oszczędnościowej, pełniąc tu w latach 1892–1898 funkcję sekretarza, a w latach 1911–1916 wiceprezesa Rady Nadzorczej. W 1906 r. wybrany członkiem Izby Rzemieślniczej w Poznaniu. Piastował funkcję prezesa Towarzystwa Przemysłowców w Jarocinie. Mocno zaangażował się w akcję konspiracyjną w 1918 r., biorąc udział w pracach Powiatowej Rady Ludowej. Dnia 25 października 1919 r., wspólnie z delegacją władz miasta i powiatu, witał na dworcu w Jarocinie Józefa Piłsudskiego. W latach 1919–1934 radny Rady Miejskiej w Jarocinie.

 

Stefan Zapłata (1885–1959)

 

Tytuł Honorowego Obywatela Jarocina władze miasta przyznały mu 19 listopada 1935 r., podczas uroczystości 100-lecia istnienia firmy  „W. Ziemniewicz”.

Przemysłowiec, przedsiębiorca, społecznik i filantrop. Właściciel firmy kolonialnej „W. Ziemniewicz” oraz Cegielni Parowej w Witaszycach. Popierał działalność polskich organizacji i towarzystw w okresie walki z germanizacją na początku XX w. Współzałożyciel w 1913 r. Banku Przemysłowo-Kupieckiego. W okresie międzywojennym wspomagał finansowo towarzystwa charytatywne, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, Bractwo Kurkowe i inne. Główny inicjator założenia w Jarocinie Akcji Katolickiej w 1931 r. Z wielkim zaangażowaniem włączył się w prace nad budową nowego kościoła w Witaszycach i Jarocinie w okresie międzywojennym.

 

 

Antoni Durczak (1904–1998)

 

Otwiera listę osób wyróżnionych tytułem „Honorowy Obywatel Jarocina” w okresie odrodzonej samorządności lokalnej. Od 1920 r. związany był z administracją miejską. W ciągu kilku lat pracy w jarocińskim magistracie przeszedł przez wszystkie stopnie hierarchii urzędniczej, od szeregowego urzędnika, poprzez nominację na  „stałego dożywotniego urzędnika miejskiego”, do stanowiska sekretarza miejskiego, którym został w 1932 r. Był „prawą ręką” burmistrza Edmunda Rogalskiego. Z jego inicjatywy tuż po wyzwoleniu z rąk okupanta ukonstytuował się w Jarocinie Tymczasowy Komitet Miejski będący namiastką przedwojennej Rady Miejskiej. W administracji pracował przez niemal 50 lat. Był symbolem ciągłości samorządu lokalnego, a jego obecność na inauguracyjnym posiedzeniu Rady Gminy i Miasta w 1990 r. był wyrazem nawiązania do najlepszych tradycji samorządowych.

Tytuł Honorowego Obywatela Jarocina otrzymał 20 grudnia 1996 r. „w uznaniu zasług dla miasta i powiatu”.

 

Eugeniusz Czarny (ur. 1940)

 

Emerytowany dyrektor Muzeum Regionalnego w Jarocinie. 
Ukończył Wydział Historyczny Uniwersytetu AdamaMickiewicza w Poznaniu.

 Przez 36 lat zawodowo związany z Jarocinem. Autor i współautor wielu publikacji o tematyce regionalnej. Kierując muzeum uczynił zeń wiodącą placówkę tego typu w południowej Wielkopolsce. Autor scenariuszy wielu wystaw. W 2005 roku odebrał główną nagrodę w konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku w Wielkopolsce za organizację wystawy „Jarocin miastem kolejarzy”. Jeden z założycieli i członek Fundacji 750-lecia Jarocina oraz aktywny organizator i uczestnik obchodów jubileuszu miasta. Wielki miłośnik Ziemi Jarocińskiej, pasjonat i badacz jej historii, dla wielu niekwestionowany autorytet w tej dziedzinie.

Tytuł Honorowego Obywatela Jarocina otrzymał 28 grudnia 2005 r.

 


Zaczynamy segregowa bio odpady
Rewitalizacja Aplikacja BLISKO Oce Urzd Obywatel.pl System Informacji Przestrzennej e-MAPA Mapa Inwestycji w Gminie Jarocin Zainwestuj w Gminie

Wydarzenia

Na skróty

videojarocin

Materiały wideo

Polecamy