Gospodarka przestrzenna i ochrona środowiska

  • Drukuj

 Wniosek o udzielenie dotacji celowej na likwidację ogrzewania opartego na paliwach stałych i zastąpieniu ich źródłami proekologicznymi na terenie Miasta i Gminy Jarocin


Wniosek o wypłatę dotacji wraz z rozliczeniem poniesionych kosztów na realizację inwestycji 

 


UCHWAŁA NR VIII/94/2019 RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na likwidację ogrzewania opartego na paliwach stałych i zastąpieniu ich źródłami proekologicznymi na terenie Miasta i Gminy Jarocin

UCHWAŁA NR XIII/133/2019 RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/94/2019 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na likwidację ogrzewania opartego na paliwach stałych i zastąpieniu ich źródłami proekologicznymi na terenie Miasta i Gminy Jarocin (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 4 marca 2019 r., poz. 2402)


Karta informacyjna dot. usunięcia drzew i/lub krzewów.Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie/przesadzenie drzew i/lub krzewów i oświadczenie


 Zawiadomienie o wykonaniu nasadzeń zastępczych / o gotowości przystąpienia
do odbioru nasadzeń zastępczych


 ZGŁOSZENIE ZAMIARU DOKONANIA USUNIĘCIA DRZEW ROSNĄCYCH

NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ OSÓB FIZYCZNYCH I SĄ USUWANE

 NA CELE NIEZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJWniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.Wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji.


 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia (doc)

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia (pdf)


OŚWIADCZENIE AUTORA RAPORTU (w przypadku gdy wykonawcą raportu jest zespół autorów – kierującego tym zespołem) (doc)

OŚWIADCZENIE AUTORA RAPORTU (w przypadku gdy wykonawcą raportu jest zespół autorów – kierującego tym zespołem) (pdf)


 

Wytyczne do sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięciaWniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego.Wniosek o nadanie numeru porządkowego na działce.Karta informacyjna - zgłoszenie instalacji nie wymagających pozwolenia.Formularz zgłoszenia instalacji nie wymagającej pozwolenia.Formularz zgłoszenia instalacji nie wymagającej pozwolenia wytwarzającej pola elektromagnetyczne.


Ankieta dotycząca azbestu.


 

Zgłoszenie strat w uprawach rolniczych spowodowanych suszą 2015


Zaczynamy segregowa bio odpady
Rewitalizacja Aplikacja BLISKO Oce Urzd Obywatel.pl System Informacji Przestrzennej e-MAPA Mapa Inwestycji w Gminie Jarocin Zainwestuj w Gminie

Wydarzenia

Na skróty

videojarocin

Materiały wideo

Polecamy