Gospodarka odpadami od 1 września 2020 roku

  • Drukuj

Uchwała Nr XXXI/285/2020 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 25.06.2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym


 

Uchwała Nr 17/746/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 22 lipca 2020 r.


 

Uchwała Nr XXXI/288/2020 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 25.06.2020 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


 

Uchwała Nr XXXI/286/2020 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 25.06.2020 r. w sprawie stawki opłaty za pojemnik i za worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów na terenie nieruchomości niezamieszkałych


 

Uchwała Nr XXXI/284/2020 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 25.06.2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty dla nieruchomości zamieszkałych


 

Uchwała Nr XXXI/283/2020 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 25.06.2020 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne


 

Uchwała Nr XXXI/282/2020 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 25.06.2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi


 

Uchwała Nr XXXI/281/2020 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 25.06.2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jarocin

 


Zaczynamy segregowa bio odpady
Rewitalizacja Aplikacja BLISKO Oce Urzd Obywatel.pl System Informacji Przestrzennej e-MAPA Mapa Inwestycji w Gminie Jarocin Zainwestuj w Gminie

Wydarzenia

Na skróty

videojarocin

Materiały wideo

Polecamy