Golina

  • Drukuj

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

Zwektoryzowane plany zagospodarowania przestrzennego dostępne są na portalu e-MAPA po rozwinięciu warstw i wybraniu ‘Zagospodarowanie przestrzenne’, ‘Plany miejscowe’ 

Załacznik graficzny    Nazwa   Data
 
  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Golina, gmina Jarocin, dla działki nr 14: zatwierdzony uchwałą nr XVIII/274/2004 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 28 maja 2004 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 22 grudnia 2004 r. Nr 206, poz. 5130   2004.05.28
 
  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Golina, gmina Jarocin, dla działek nr 64/3, nr 64/4, nr 65/15, nr 65/16, nr 66/35 i nr 66/38: zatwierdzony uchwałą nr XVIII/275/2004 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 28 maja 2004 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 22 grudnia 2004 r. Nr 206, poz. 5131
  2004.05.28
 
  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Golina, gmina Jarocin, dla działki nr 71: zatwierdzony uchwałą nr XVIII/276/2004 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 28 maja 2004 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 22 grudnia 2004 r. Nr 206, poz. 5132   2004.05.28
 
  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Golina, gmina Jarocin, dla działek nr 9/2, nr 156/2, nr 156/3, nr 156/4, nr 156/5, nr 156/6, nr 156/7, nr 156/8, nr 159, nr 160/3, nr 161, nr 162/1, nr 169 i nr 176/1: zatwierdzony uchwałą nr XXI/315/2004 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 17 września 2004 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 25 października 2004 r. Nr 151, poz. 3164
  2004.09.17
 
  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Golina, gmina Jarocin, dla działek nr 65/17, nr 65/28, nr 65/29, nr 66/25 i nr 66/36: zatwierdzony uchwałą nr XLI/371/2009 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 20 marca 2009 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 3 lipca 2009 r. Nr 131, poz. 2152
  2009.03.20
 
  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Golina, gmina Jarocin: zatwierdzony uchwałą Nr LIV/346/2013 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 22 lutego 2013 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 28 marca 2013 r., poz. 2538, wraz z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego nr KN-I.4131.196.2013.18 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie orzeczenia nieważności § 22 ust. 2 pkt 4 ww. uchwały   2013.02.22
 

Zaczynamy segregowa bio odpady
Rewitalizacja Aplikacja BLISKO Oce Urzd Obywatel.pl System Informacji Przestrzennej e-MAPA Mapa Inwestycji w Gminie Jarocin Zainwestuj w Gminie

Wydarzenia

Na skróty

videojarocin

Materiały wideo

Polecamy